Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1691. Odlok o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 z dne 1. 1. 2010, stran 4873.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05 in 94/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 z dne 1. 1. 2010
I.
V Odloku o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.579.146,00 € (PRILOGA 2).«
II.
V prilogi 2 se pri tabeli Stavbna zemljišča dodajo Zap. št. od 40 do 50:
»
+-----+-------------------------+-------------+
| Zap.|  Vrsta nepremičnine  |Orientacijska|
| št. |             |vrednost v  |
|   |             |   €    |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 40 |997– k.o. Gotovlje,   | 636.800,00 |
|   |parc. št. 242/8, njiva v |       |
|   |izmeri 7.960 m2, ni v  |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni. |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 41 |997– k.o. Gotovlje,   | 589.440,00 |
|   |parc. št. 242/13, njiva |       |
|   |v izmeri 7.368 m2, ni v |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 42 |997– k.o. Gotovlje,   | 164.320,00 |
|   |parc. št. 242/26, njiva |       |
|   |v izmeri 2.054 m2, ni v |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 43 |997– k.o. Gotovlje,   |  8.320,00 |
|   |parc. št. 258/6, njiva v |       |
|   |izmeri 104 m2, ni v   |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 44 |997– k.o. Gotovlje,   | 114.640,00 |
|   |parc. št. 242/7, njiva v |       |
|   |izmeri 1.433 m2, ni v  |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 45 |997– k.o. Gotovlje,   | 27.040,00 |
|   |parc. št. 263/4, njiva v |       |
|   |izmeri 338 m2, ni v   |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 46 |997– k.o. Gotovlje,   | 179.520,00 |
|   |parc. št. 261/5, njiva v |       |
|   |izmeri 2.244 m2, ni v  |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 47 |997– k.o. Gotovlje,   | 149.360,00 |
|   |parc. št. 258/4, njiva v |       |
|   |izmeri 1.867 m2, ni v  |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 48 |997– k.o. Gotovlje,   | 18.960,00 |
|   |parc. št. 256/7, njiva v |       |
|   |izmeri 237 m2, ni v   |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 49 |997– k.o. Gotovlje,   |  7.200,00 |
|   |parc. št. 257/3, njiva v |       |
|   |izmeri 90 m2, ni v    |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
| 50 |997– k.o. Gotovlje,   | 28.800,00 |
|   |parc. št. 256/5 njiva v |       |
|   |izmeri 360 m2, ni v   |       |
|   |uporabi, lastniški delež |       |
|   |1/1, stavbne pravice ni |       |
|   |             |       |
+-----+-------------------------+-------------+
                       «
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0035/2009
Žalec, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina