Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1688. Odlok o spremembi meje območij naselij Mali Videm in Šentlovrenc, stran 4871.

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) (Uradni list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi meje območij naselij Mali Videm in Šentlovrenc
1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Mali Videm in Šentlovrenc.
2. člen
Meja med naseljema Mali Videm in Šentlovrenc se spremeni tako, da se območje v obsegu parcelnih številk 521/1, 507/5, 515/2, 515/1, 517, 594, 578, 590/1, 590/2, 593/2, 1095 – del, 1094 – del, vse katastrska občina 1405 Mali Videm, priključijo naselju Šentlovrenc.
Predmet spremembe meje med naseljema je tudi stavba s hišno številko Mali Videm 20, last Miklavčič Franca, Šentlovrenc 19, 8212 Velika Loka, ki se prav tako priključi naselju Šentlovrenc.
3. člen
Grafični prikaz nove meje je razviden iz elaborata »Sprememba meje med naseljema Mali Videm in Šentlovrenc« in je sestavni del tega odloka.
4. člen
Stroški zamenjave osebnih dokumentov, hišnih tablic s hišno številko in drugih morebitnih stroškov, ki bodo nastali kot posledica tega odloka, bremenijo lastnika stavbe znotraj spremembe območja naselja.
5. člen
Geodetska uprava v registru prostorskih enot evidentira spremembe podatkov o območju naselij in preštevilči stavbo iz 2. člena tega odloka v roku 30 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2010
Trebnje, dne 16. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost