Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1687. Obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje, stran 4871.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) in 98. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 34. redni seji dne 14. 4. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Trebnje
(Uradni list RS, št. 40/94)
V naslednjem besedilu:
1.
Določba 5. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94), ki opredeljuje funkcijo območja in pogoje za izrabo prostora in v katerih je glede na pretežno namensko rabo določena oznaka ureditvene enote P, se oznaka P – proizvodne dejavnosti, skladišča in terminali razlaga sledeče:
(1) Poleg dopustnih dejavnosti v okviru ureditvene enote so na tem območju dopustne tudi vse kompatibilne dejavnosti (poslovno-upravne, trgovske, gostinske).
2.
Ta obvezna razlaga velja za ureditveno enoto P 2/2.
3.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Trebnje, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina