Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1683. Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v vrtec, stran 4862.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08) in 6. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) ter na podlagi predloga sveta šole z dne 20. 4. 2010 je Občinski svet Občine Sodražica na 3. korespondenčni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za sprejem otrok v vrtec
1. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi:
»V primeru, da je prijav za redni vpis otrok v vrtec več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.
V primeru, da se med letom v vrtcu pojavijo prosta mesta, se na njih najprej razporedijo otroci s čakalne liste po prednostnem vrstnem redu, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen če se vpiše otrok s posebnimi potrebami oziroma otrok staršev, ki predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.«
2. člen
Doda se 7.a člen, ki se glasi:
»Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj, sestavljajo pa jo trije člani, in sicer:
– predstavnik strokovnih delavcev
– predstavnik občine
– predstavnik sveta staršev.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.«
3. člen
V 11. členu se vrine nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če po točkovanju z dodatnimi kriteriji še vedno ostajata dva ali več otrok z istim številom točk, komisija oblikuje prednostni seznam z žrebom. Žreb se opravi tako, da se imena, priimke in naslove otrok z istim številom točk zapiše na enake lističe, le-te nato komisija izžreba iz neprozorne škatle oziroma posode in jih razvrsti na prednostni seznam glede na vrstni red žreba.
Pri žrebu morata biti prisotna vsaj dva člana komisije ter trije neodvisni predstavniki.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 605-30/08/4
Sodražica, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti