Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1675. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Ravne na Koroškem, stran 4849.

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) objavlja župan Občine Ravne na Koroškem
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) in okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za občinski prostorski načrt Občine Ravne na Koroškem
Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve: Dopolnjeni osnutek OPN in okoljskega poročila bo javno razgrnjen v 2. nadstropju Mestne hiše – na sedežu Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, od 4. maja 2010 do 4. junija 2010, v delovnem času občine.
To naznanilo bo objavljeno na spletnem naslovu Občine Ravne na Koroškem http://www.ravne.si/ in začne veljati z dnem objave na spletni strani.
Naznanilo bo objavljeno tudi na lokalni televiziji ter v Uradnem listu RS.
Kraj in čas javne obravnave: Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo v prostorih male dvorane kulturnega centra Ravne, Gledališka pot 1, v ponedeljek, 17. maja 2010 ob 17.00 uri.
Rok in način za posredovanje mnenj in pripomb javnosti: V času javne razgrnitve, tj. od 4. maja 2010 do 4. junija 2010, lahko javnost poda mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo v pisni obliki. Mnenja in pripombe pošljite na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, z oznako »Javna razgrnitev OPN – pripombe« ali jih osebno podajte pooblaščenim osebam občinske uprave v 3. nadstropju Mestne hiše.
Št. 350-0-0001/2008
Ravne na Koroškem, dne 19. aprila 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost