Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1670. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice, stran 4845.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, in Uradni list RS, št. 134/04) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
1.
Sprejme se obvezna razlaga prvega odstavka 12. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 10/02, 15/02, Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 39/06 – obvezna razlaga, 57/06 – popravek, 21/08 – odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-I-94/07-14, 113/08 – obvezna razlaga, 77/09 – obvezna razlaga, 109/09 – obvezna razlaga), ki se glasi:
»Določila prvega odstavka 12. člena odloka se razume tako, da so v urejevalnih enotah, kjer je predvidena izdelava lokacijskega, ureditvenega ali zazidalnega načrta, do njegovega sprejetja, poleg gradenj, navedenih v štirih alinejah prvega odstavka 12. člena, dovoljene vse gradnje in prostorske ureditve, ki niso v nasprotju z načrtovano ureditvijo in so v skladu z določili posamezne prostorske enote. To velja tudi v primeru, ko je za določeno območje sprejet sklep o pričetku priprave OPPN.«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-13/00
Nova Gorica, dne 22. aprila 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina