Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1669. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Občine Mirna Peč, stran 4844.

Na podlagi 3. in 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB), 1. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 25. redni seji dne 15. 12. 2009 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
S K L E P
o cenah komunalnih storitev na območju Občine Mirna Peč
1. člen
Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
2. člen
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva:
+-----------------+------------+----------+
| Vrsta storitve | Enota mere |Cena v EUR|
|         |      | brez DDV |
+-----------------+------------+----------+
|   VODARINA  |  EUR/m3  |  0,5494|
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  1,3960|
|13        |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  2,3313|
|20        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  3,4900|
|25        |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  5,5840|
|32        |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  13,9600|
|50        |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  46,5287|
|80        |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  69,8000|
|100       |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 139,6000|
|150       |      |     |
+-----------------+------------+----------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 50,00%.
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za ostale porabnike:
+-----------------+------------+----------+
| Vrsta storitve | Enota mere | Cena v |
|         |      | EUR brez |
|         |      |  DDV  |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|   VODARINA  |  EUR/m3  |  0,6766|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  1,3960|
|13        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  2,3313|
|20        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  3,4900|
|25        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  5,5840|
|32        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  13,9600|
|50        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  46,5287|
|80        |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  69,8000|
|100       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec | 139,6000|
|150       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 50,00%.
3. člen
Cene storitve odvajanje odpadnih voda:
+-----------------+-----------+-----------+
| Vrsta storitve |Enota mere |Cena v EUR |
|         |      | brez DDV |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|  ODVAJANJE  | EUR/m3  |   0,1778|
| ODPADNIH VODA |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   2,8829|
|13        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   4,8144|
|20        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   7,2072|
|25        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  11,5316|
|32        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  28,8289|
|50        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  96,0867|
|80        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  144,1445|
|100       |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  288,2890|
|150       |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 60,33%.
4. člen
Cene storitve čiščenje odpadnih voda:
+-----------------+-----------+-----------+
| Vrsta storitve |Enota mere |Cena v EUR |
|         |      | brez DDV |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|  ČIŠČENJE   | EUR/m3  |   0,4037|
| ODPADNIH VODA |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   0,7123|
|13        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   1,1896|
|20        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   1,7808|
|25        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   2,8492|
|32        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |   7,1231|
|50        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  23,7412|
|80        |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  35,6154|
|100       |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
|OMREŽNINA za DN | EUR/mesec |  71,2308|
|150       |      |      |
|         |      |      |
+-----------------+-----------+-----------+
Občina subvencionira ceno omrežnine v višini 69,92%.
5. člen
Cene storitve odvoz odpadkov:
+------------------+------------+---------+
| Vrsta storitve | Enota mere | Cena v |
|         |      |EUR brez |
|         |      |  DDV  |
|         |      |     |
+------------------+------------+---------+
|ODVOZ ODPADKOV – |  EUR/m3  |  5,2784|
|gospodinjstva   |      |     |
|         |      |     |
+------------------+------------+---------+
|ODVOZ ODPADKOV – |  EUR/m3  |  8,0714|
|ostali      |      |     |
|         |      |     |
+------------------+------------+---------+
|STROŠEK JAVNE   |  EUR/m3  |  0,3042|
|INFRASTRUKTURE – |      |     |
|gospodinjstva   |      |     |
|         |      |     |
+------------------+------------+---------+
Občina subvencionira ceno stroškov javne infrastrukture za gospodinjstva v višini 17,36%.
6. člen
Cene števnine:
+-----------------+------------+----------+
| Vrsta storitve | Enota mere | Cena v |
|         |      | EUR brez |
|         |      |  DDV  |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN 20| EUR/mesec |  2,0880|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN 25| EUR/mesec |  2,6100|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN 40| EUR/mesec |  4,1760|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN 50| EUR/mesec |  5,2200|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN 80| EUR/mesec |  8,3520|
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN  | EUR/mesec |  10,4400|
|100       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN  | EUR/mesec |  15,6600|
|150       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN  | EUR/mesec |  15,6600|
|K50       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
|ŠTEVNINA za DN  | EUR/mesec |  25,0560|
|K80       |      |     |
|         |      |     |
+-----------------+------------+----------+
7. člen
Cene vzdrževanje priključkov:
+------------------+-----------+----------+
| Vrsta storitve |Enota mere | Cena v |
|         |      | EUR brez |
|         |      |  DDV  |
|         |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  3,3220|
|PRIKLJUČKA DN 20 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  4,1525|
|PRIKLJUČKA DN 25 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  6,6440|
|PRIKLJUČKA DN 40 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  8,3050|
|PRIKLJUČKA DN 50 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  13,2880|
|PRIKLJUČKA DN 80 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  16,6100|
|PRIKLJUČKA DN 100 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  24,9150|
|PRIKLJUČKA DN 150 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  24,9150|
|PRIKLJUČKA DN K50 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
|VZDRŽEVANJE    | EUR/mesec |  39,8640|
|PRIKLJUČKA DN K80 |      |     |
+------------------+-----------+----------+
8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 354-42/2009-3
Mirna Peč, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina