Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 4843.

Občinski svet Občine Mirna Peč je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) na 27. redni seji dne 13. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 16/09 in 14/10) se v 1. členu spremeni besedilo »januar 2009« z »marec 2010«.
2. člen
Spremeni se preglednica v drugem odstavku 10. člena, in sicer stroški na enoto mere za obračunsko območje kanalizacije (KA). Popravljena preglednica je:
»
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska|              |              |
| območja |  Strošek na m2 parcele  |Strošek na m2 neto tlorisne|
|     |   (EUR/m2)-Cp(ij)   |   površine objekta   |
|     |              |   (EUR/m2)-Ct(ij)   |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  VO  |  0,57 |  2,24  | 2,81 |  1,92 |  7,51  | 9,43 |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  KA  |  1,62 |  1,53  | 3,15 |  6,28 |  5,95  | 12,23|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  CE  |  1,99 |  2,00  | 3,99 |  8,11 |  8,10  | 16,21|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|  JZ  |       0,11  | 0,11 |       0,82  | 0,82 |
+----------+--------------------+------+--------------------+------+
|  RO  |       0,01  | 0,01 |       0,02  | 0,02 |
+----------+--------------------+------+--------------------+------+
                                  «
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-14/2009-19
Mirna Peč, dne 16. aprila 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina