Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1665. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra, stran 4826.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni seji dne 19. 3. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1755 – pašnik 4, v izmeri 1164 m2, parc. št. 1756 – pašnik 4, v izmeri 1568m2, obe k.o. Ter, vpisani pri ZKV št. 356, k.o. Ter.
II.
Zemljiščema parc. št. 1755, 1756, k.o. ter preneha status javnega dobra. Parc. št. 1755, 1756, se odpišeta od vl. št. 356, k.o. Ter in se vpišeta v nov vložek št. __ iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, matična št. 5883733.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 007-5/2010
Ljubno, dne 20. aprila 2010
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina