Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1663. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 4825.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, v skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 31/10) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|Tarifna skupina   |  Enota  | Cena brez|Dodatek za  | 20% DDV | Končna cena|
|          |      | DDV na | povečanje  |     | z DDV na |
|          |      |  enoto |energetske  |     |  enoto  |
|          |      |     |učinkovitosti|     |      |
|          |      |     |na enoto *  |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|GOSPODINJSKI ODJEM |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|za dobavljene    |      |     |       |     |      |
|količine      |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun po   |EUR/MWh  |  41,5186|   0,5000 |  8,4037|   50,4223|
|toplotnem števcu  |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun tople |EUR/m3   |  2,7735|   0,0300 |  0,5607|   3,3642|
|potrošne vode po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru      |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|za priključno moč  |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun po   |EUR/MW/leto|7.524,0085|       |1.504,8017| 9.028,8102|
|toplotnem števcu in |      |     |       |     |      |
|obračun po vodomeru |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|NEGOSPODINJSKI ODJEM|      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|za dobavljene    |      |     |       |     |      |
|količine      |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun po   |EUR/MWh  |  46,2250|   0,5000 |  9,3450|   56,0700|
|toplotnem števcu  |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun tople |EUR/m3   |  3,0855|   0,0300 |  0,6231|   3,7386|
|potrošne vode po  |      |     |       |     |      |
|vodomeru      |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|za priključno moč  |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
|– za obračun po   |EUR/MW/leto|8.709,3515|       |1.741,8703| 10.451,2218|
|toplotnem števcu in |      |     |       |     |      |
|obračun po vodomeru |      |     |       |     |      |
|          |      |     |       |     |      |
+--------------------+-----------+----------+-------------+----------+------------+
* Od 1. februarja 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/10.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. aprila 2010
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost