Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1661. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010, stran 4825.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 31. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2010
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2010 znaša 0,0509 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2009 do konca decembra 2009 znaša 1,8%.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 031-1/2010-1
Kostanjevica na Krki, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost