Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1660. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2010, stran 4824.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 31. redni seji dne 20. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2010
I.
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,87 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2010 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški koordiniranja 1,99 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 16,88 EUR/uro.
II.
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 10,43 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške koordiniranja v višini 1,99 EUR/uro in
– 50% cene neposredne oskrbe oziroma 8,44 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 4,07 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40% in tako znaša 5,70 EUR/ uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50%, tako da znaša prispevek uporabnika 6,10 EUR/uro.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2010 dalje.
Št. 129-2/2010
Kostanjevica na Krki, dne 20. aprila 2010
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina