Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1650. Sklep o pretvorbi opisa dejavnosti javnega podjetja Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. skladno s SKD 2008, stran 4753.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradni objave, št. 53/2002, Uradni list RS, št. 74/05 in 84/06 – v nadaljevanju Odlok), župan Mestne občine Koper sprejeme
S K L E P
o pretvorbi opisa dejavnosti javnega podjetja Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. skladno s SKD 2008
1.
Opise dejavnosti iz prvega odstavka 4. člena Odloka se uskladi skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008 na naslednji način:
+-----------------------------+--------+-----------------------+
|  Standardna klasifikacija |    |   Standardna    |
|  dejavnosti – SKD 2002  |    |   klasifikacija   |
|               |    | dejavnosti – SKD 2008 |
|               |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.110 |Pridelovanje žit (razen|
|    |okrasnih rastlin,  |    |riža), stročnic in   |
|    |semen in sadik   |    |oljnic         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.130 |Pridelovanje      |
|    |okrasnih rastlin,  |    |zelenjadnic in melon, |
|    |semen in sadik   |    |korenovk in gomoljnic |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.190 |Pridelovanje cvetja in |
|    |okrasnih rastlin,  |    |drugih enoletnih    |
|    |semen in sadik   |    |rastlin        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.250 |Gojenje drugih sadnih |
|    |okrasnih rastlin,  |    |dreves in grmovnic   |
|    |semen in sadik   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A02.300 |Nabiranje gozdnih   |
|    |okrasnih rastlin,  |    |dobrin, razen lesa   |
|    |semen in sadik   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.300 |Razmnoževanje rastlin |
|    |okrasnih rastlin,  |    |            |
|    |semen in sadik   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.640 |Obdelava semen     |
|    |okrasnih rastlin,  |    |            |
|    |semen in sadik   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A02.100 |Gojenje gozdov in druge|
|    |okrasnih rastlin,  |    |gozdarske dejavnosti  |
|    |semen in sadik   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Pridelovanje vrtnin,|A01.280 |Gojenje   začimbnih,|
|    |okrasnih rastlin,  |    |aromatskih in     |
|    |semen in sadik   |    |zdravilnih rastlin   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.220 |Gojenje tr opskega in |
|    |          |    |subtropskega sadja   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.230 |Gojenje citrusov    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.240 |Gojenje pe čkatega in |
|    |          |    |koščičastega sadja   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.250 |Gojenje dr ugih sadnih |
|    |          |    |dreves in grmovnic   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.260 |Pridelovanje oljnih  |
|    |          |    |sadežev        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |C10.410 |Proizvodnja olja in  |
|    |          |    |maščob         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.280 |Gojenje za   čimbnih,|
|    |          |    |aromatskih in     |
|    |          |    |zdravilnih rastlin   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.630 |Priprava pridelkov   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.640 |Obdelava semen     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A02.300 |Nabiranje    gozdnih|
|    |          |    |dobrin, razen lesa   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Sadjarstvo     |A01.270 |Gojenje ra stlin za  |
|    |          |    |izdelavo napitkov   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.411 |Urejanje in     |N81.300 |Urejanje in vzdrževanje|
|    |vzdrževanje parkov, |    |zelenih površin in   |
|    |vrtov in zelenih  |    |okolice        |
|    |športnih površin  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Druge storitve za  |A01.610 |Storitve za rastlinsko |
|    |rastlinsko pridelavo|    |pridelavo       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Druge storitve za  |C10.390 |Druga p redelava in  |
|    |rastlinsko pridelavo|    |konzerviranje sadja in |
|    |          |    |zelenjave       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Druge storitve za  |A01.640 |Obdelava semen     |
|    |rastlinsko pridelavo|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Druge storitve za  |A01.630 |Priprava pridelkov   |
|    |rastlinsko pridelavo|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Gozdarstvo     |A01.290 |Gojenje drugih trajnih |
|    |          |    |nasadov        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Gozdarstvo     |A02.100 |Gojenje gozdov in druge|
|    |          |    |gozdarske dejavnosti  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Gozdarstvo     |C16.100 |Žaganje, skobljanje in |
|    |          |    |impregniranje lesa   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Gozdarstvo     |A02.300 |Nabiranje    gozdnih|
|    |          |    |dobrin, razen lesa   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Gozdarstvo     |A02.200 |Sečnja         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.020 |Gozdarske storitve |A02.400 |Storitve za gozdarstvo |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DI26.700|Obdelava naravnega |C23.700 |Obdelava naravnega   |
|    |kamna        |    |kamna         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C16.290 |Proizvodnja drugih   |
|    |izdelkov      |    |izdelkov iz lesa,   |
|    |          |    |plute, slame in protja |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C22.290 |Proizvodnja drugih   |
|    |izdelkov      |    |izdelkov iz plastičnih |
|    |          |    |mas          |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C30.920 |Proizvodnja koles in  |
|    |izdelkov      |    |invalidskih vozičkov  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C17.290 |Proizvodnja drugih   |
|    |izdelkov      |    |izdelkov iz papirja in |
|    |          |    |kartona        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C20.510 |Proizvodnja razstreliv |
|    |izdelkov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C15.120 |Proizvodnja potovalne |
|    |izdelkov      |    |galanterije, sedlarskih|
|    |          |    |in jermenarskih    |
|    |          |    |izdelkov        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C22.230 |Proizvodnja izdelkov iz|
|    |izdelkov      |    |plastičnih mas za   |
|    |          |    |gradbeništvo      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C25.990 |Proizvodnja drugje   |
|    |izdelkov      |    |nerazvrščenih kovinskih|
|    |          |    |izdelkov        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C28.990 |Proizvodnja strojev za |
|    |izdelkov      |    |druge posebne namene  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C32.990 |Drugje   nerazvrščene|
|    |izdelkov      |    |predelovalne dejavnosti|
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C13.990 |Proizvodnja drugje   |
|    |izdelkov      |    |nerazvrščenih tekstilij|
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Proizvodnja drugih |C22.190 |Proizvodnja drugih   |
|    |izdelkov      |    |izdelkov iz gume    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN37.200|Reciklaža      |E38.320 |Pridobivanje      |
|    |nekovinskih ostankov|    |sekundarnih surovin iz |
|    |in odpadkov     |    |ostankov in odpadkov  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.110 |Rušenje objektov in |F43.120 |Zemeljska pripravljalna|
|    |zemeljska dela   |    |dela          |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.110 |Rušenje objektov in |F43.110 |Rušenje objektov    |
|    |zemeljska dela   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.120 |Raziskovalno vrtanje|F43.130 |Testno  vrtanje in  |
|    |in sondiranje    |    |sondiranje       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F41.200 |Gradnja  stanovanjskih|
|    |dela        |    |in nestanovanjskih   |
|    |          |    |stavb         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F42.210 |Gradnja    objektov|
|    |dela        |    |oskrbne infrastrukture |
|    |          |    |za tekočine in pline  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F42.120 |Gradnja  železnic in |
|    |dela        |    |podzemnih železnic   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |dela        |    |gradbena dela     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F42.220 |Gradnja    objektov|
|    |dela        |    |oskrbne infrastrukture |
|    |          |    |za elektriko in    |
|    |          |    |telekomunikacije    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F42.990 |Gradnja drugih objektov|
|    |dela        |    |nizke gradnje     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Splošna gradbena  |F42.130 |Gradnja  mostov in  |
|    |dela        |    |predorov        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.220 |Postavljanje    |F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |ostrešij in krovska |    |gradbena dela     |
|    |dela        |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.220 |Postavljanje    |F43.910 |Postavljanje ostrešij |
|    |ostrešij in krovska |    |in krovska dela    |
|    |dela        |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Gradnja cest,    |F42.110 |Gradnja cest      |
|    |železniških prog,  |    |            |
|    |letališč in športnih|    |            |
|    |objektov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Gradnja cest,    |F42.990 |Gradnja drugih objektov|
|    |železniških prog,  |    |nizke gradnje     |
|    |letališč in športnih|    |            |
|    |objektov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Gradnja cest,    |F42.120 |Gradnja  železnic in |
|    |železniških prog,  |    |podzemnih železnic   |
|    |letališč in športnih|    |            |
|    |objektov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Gradnja cest,    |F41.200 |Gradnja  stanovanjskih|
|    |železniških prog,  |    |in nestanovanjskih   |
|    |letališč in športnih|    |stavb         |
|    |objektov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Gradnja vodnih   |F42.910 |Gradnja vodnih objektov|
|    |objektov      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Gradnja vodnih   |F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |objektov      |    |gradbena dela     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Gradnja vodnih   |F42.210 |Gradnja    objektov|
|    |objektov      |    |oskrbne infrastrukture |
|    |          |    |za tekočine in pline  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.250 |Druga gradbena dela,|F42.210 |Gradnja    objektov|
|    |tudi dela specialnih|    |oskrbne infrastrukture |
|    |strok        |    |za tekočine in pline  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.250 |Druga gradbena dela,|F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |tudi dela specialnih|    |gradbena dela     |
|    |strok        |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Električne     |N80.200 |Nadzorovanje delovanja |
|    |inštalacije     |    |varovalnih sistemov  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Električne     |F43.290 |Drugo inštaliranje pri |
|    |inštalacije     |    |gradnjah        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Električne     |F43.220 |Inštaliranje      |
|    |inštalacije     |    |vodovodnih, plinskih in|
|    |          |    |ogrevalnih napeljav in |
|    |          |    |naprav         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Električne     |F43.210 |Inštaliranje      |
|    |inštalacije     |    |električnih napeljav in|
|    |          |    |naprav         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.320 |Izolacijska dela  |F43.290 |Drugo inštaliranje pri |
|    |          |    |gradnjah        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.330 |Vodovodne, plinske |F43.220 |Inštaliranje      |
|    |in sanitarne    |    |vodovodnih, plinskih in|
|    |inštalacije     |    |ogrevalnih napeljav in |
|    |          |    |naprav         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.340 |Druge inštalacije  |F43.290 |Drugo inštaliranje pri |
|    |pri gradnjah    |    |gradnjah        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.340 |Druge inštalacije  |F43.210 |Inštaliranje      |
|    |pri gradnjah    |    |električnih napeljav in|
|    |          |    |naprav         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.410 |Fasaderska in    |F43.310 |Fasaderska in     |
|    |štukaterska dela  |    |štukaterska dela    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.420 |Vgrajevanje     |F43.320 |Vgrajevanje stavbnega |
|    |stavbnega in drugega|    |pohištva        |
|    |pohištva      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.430 |Oblaganje tal in  |F43.330 |Oblaganje tal in sten |
|    |sten        |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.441 |Steklarska dela   |F43.341 |Steklarska dela    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.442 |Pleskarska dela   |F43.342 |Pleskarska dela    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.450 |Druga zaključna   |F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |gradbena dela    |    |gradbena dela     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.450 |Druga zaključna   |F43.390 |Druga z    aključna|
|    |gradbena dela    |    |gradbena dela     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.500 |Dajanje strojev in |F43.990 |Druga s  pecializirana|
|    |naprav za gradnjo in|    |gradbena dela     |
|    |rušenje v najem,  |    |            |
|    |skupaj z upravljalci|    |            |
|    |strojev       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.200 |Vzdrževanje in   |G45.200 |Vzdrževanje in     |
|    |popravila motornih |    |popravila motornih   |
|    |vozil        |    |vozil         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.200 |Vzdrževanje in   |H52.210 |Spremljajoče storitvene|
|    |popravila motornih |    |dejavnosti v kopenskem |
|    |vozil        |    |prometu        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.301 |Trgovina na debelo z|G45.310 |Trgovina na debelo z  |
|    |rezervnimi deli in |    |rezervnimi deli in   |
|    |dodatno opremo za  |    |opremo za motorna   |
|    |motorna vozila   |    |vozila         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.302 |Trgovina na drobno z|G45.320 |Trgovina na drobno z  |
|    |rezervnimi deli in |    |rezervnimi deli in   |
|    |dodatno opremo za  |    |opremo za motorna   |
|    |motorna vozila   |    |vozila         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.303 |Posredništvo pri  |G45.310 |Trgovina na debelo z  |
|    |trgovini z     |    |rezervnimi deli in   |
|    |rezervnimi deli in |    |opremo za motorna   |
|    |dodatno opremo za  |    |vozila         |
|    |motorna vozila   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.140 |Posredništvo pri  |G46.140 |Posredništvo pri    |
|    |prodaji strojev,  |    |prodaji strojev,    |
|    |industrijske opreme,|    |industrijske opreme,  |
|    |ladij, letal    |    |ladij, letal      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.220 |Trgovina na debelo s|G46.220 |Trgovina na debelo s  |
|    |cvetjem in     |    |cvetjem in rastlinami |
|    |rastlinami     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.530 |Trgovina na debelo z|G46.730 |Trgovina na debelo z  |
|    |lesom, gradbenim  |    |lesom, gradbenim    |
|    |materialom in    |    |materialom in sanitarno|
|    |sanitarno opremo  |    |opremo         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.570 |Trgovina na debelo z|G46.770 |Trgovina na debelo z  |
|    |ostanki in odpadki |    |ostanki in odpadki   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.880 |Trgovina na debelo s|G46.610 |Trgovina na debelo s  |
|    |kmetijskimi stroji, |    |kmetijskimi stroji,  |
|    |priključki,     |    |priključki, opremo   |
|    |kmetijskim orodjem |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.120 |Trgovina na drobno v|G47.190 |Druga t  rgovina na  |
|    |drugih       |    |drobno v        |
|    |nespecializiranih  |    |nespecializiranih   |
|    |prodajalnah     |    |prodajalnah      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.440 |Trgovina na drobno s|G47.590 |Trgovina na drobno v  |
|    |pohištvom, svetili |    |specializiranih    |
|    |in drugimi predmeti |    |prodajalnah s     |
|    |za gospodinjstvo  |    |pohištvom, svetili in |
|    |          |    |drugje nerazvrščenimi |
|    |          |    |predmeti za      |
|    |          |    |gospodinjstvo     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.440 |Trgovina na drobno s|G47.530 |Trgovina na drobno v  |
|    |pohištvom, svetili |    |specializiranih    |
|    |in drugimi predmeti |    |prodajalnah s     |
|    |za gospodinjstvo  |    |preprogami, talnimi in |
|    |          |    |stenskimi oblogami   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.461 |Trgovina na drobno s|G47.520 |Trgovina na drobno v  |
|    |kovinskimi izdelki |    |specializiranih    |
|    |          |    |prodajalnah z gradbenim|
|    |          |    |materialom, kovinskimi |
|    |          |    |izdelki, barvami in  |
|    |          |    |steklom        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.463 |Trgovina na drobno z|G47.520 |Trgovina na drobno v  |
|    |gradbenim materialom|    |specializiranih    |
|    |          |    |prodajalnah z gradbenim|
|    |          |    |materialom, kovinskimi |
|    |          |    |izdelki, barvami in  |
|    |          |    |steklom        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.482 |Dejavnost cvetličarn|G47.761 |Trgovina na drobno v  |
|    |          |    |cvetličarnah      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.483 |Trgovina na drobno z|G47.762 |Trgovina na drobno v  |
|    |vrtnarsko opremo in |    |specializiranih    |
|    |hišnimi živalmi   |    |prodajalnah z vrtnarsko|
|    |          |    |opremo in hišnimi   |
|    |          |    |živalmi        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.781 |Trgovina na drobno v  |
|    |drugih       |    |specializiranih    |
|    |specializiranih   |    |prodajalnah z očali  |
|    |prodajalnah, d. n. |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.789 |Druga t  rgovina na  |
|    |drugih       |    |drobno v drugih    |
|    |specializiranih   |    |specializiranih    |
|    |prodajalnah, d. n. |    |prodajalnah      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.530 |Trgovina na drobno v  |
|    |drugih       |    |specializiranih    |
|    |specializiranih   |    |prodajalnah s     |
|    |prodajalnah, d. n. |    |preprogami, talnimi in |
|    |          |    |stenskimi oblogami   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.420 |Trgovina na drobno v  |
|    |drugih       |    |specializiranih    |
|    |specializiranih   |    |prodajalnah s     |
|    |prodajalnah, d. n. |    |telekomunikacijskimi  |
|    |          |    |napravami       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.410 |Trgovina na drobno v  |
|    |drugih       |    |specializiranih    |
|    |specializiranih   |    |prodajalnah z     |
|    |prodajalnah, d. n. |    |računalniškimi     |
|    |          |    |napravami in programi |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Trgovina na drobno v|G47.590 |Trgovina na drobno v  |
|    |drugih       |    |specializiranih    |
|    |specializiranih   |    |prodajalnah s     |
|    |prodajalnah, d. n. |    |pohištvom, svetili in |
|    |          |    |drugje nerazvrščenimi |
|    |          |    |predmeti za      |
|    |          |    |gospodinjstvo     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Trgovina na drobno |G47.820 |Trgovina na drobno na |
|    |na tržnicah in   |    |stojnicah in tržnicah s|
|    |stojnicah      |    |tekstilijami in    |
|    |          |    |obutvijo        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Trgovina na drobno |G47.810 |Trgovina na drobno na |
|    |na tržnicah in   |    |stojnicah in tržnicah z|
|    |stojnicah      |    |živili, pijačami in  |
|    |          |    |tobačnimi izdelki   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Trgovina na drobno |G47.890 |Trgovina na drobno na |
|    |na tržnicah in   |    |stojnicah in tržnicah z|
|    |stojnicah      |    |drugim blagom     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Druga trgovina na  |G47.790 |Trgovina na drobno v  |
|    |drobno zunaj    |    |prodajalnah z rabljenim|
|    |prodajaln      |    |blagom         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Druga trgovina na  |G47.910 |Trgovina na drobno po |
|    |drobno zunaj    |    |pošti ali po internetu |
|    |prodajaln      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Druga trgovina na  |G47.990 |Druga t  rgovina na  |
|    |drobno zunaj    |    |drobno zunaj prodajaln,|
|    |prodajaln      |    |stojnic in tržnic   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.230 |Drug kopenski    |H49.391 |Medkrajevni in drug  |
|    |potniški promet   |    |cestni potniški promet |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.240 |Cestni tovorni   |H49.420 |Selitvena dejavnost  |
|    |promet       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.240 |Cestni tovorni   |H49.410 |Cestni tovorni promet |
|    |promet       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.120 |Skladiščenje    |H52.100 |Skladiščenje      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.210 |Druge pomožne    |H52.210 |Spremljajoče storitvene|
|    |dejavnosti v    |    |dejavnosti v kopenskem |
|    |kopenskem prometu  |    |prometu        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.220 |Druge pomožne    |P85.320 |Srednješolsko poklicno |
|    |dejavnosti v vodnem |    |in strokovno      |
|    |prometu       |    |izobraževanje     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.220 |Druge pomožne    |H52.220 |Spremljajoče storitvene|
|    |dejavnosti v vodnem |    |dejavnosti v vodnem  |
|    |prometu       |    |prometu        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|J65.220 |Drugo kreditiranje |K64.990 |Drugje nerazvrščen  e|
|    |          |    |dejavnosti finančnih  |
|    |          |    |storitev, razen    |
|    |          |    |zavarovalništva in   |
|    |          |    |dejavnosti pokojninskih|
|    |          |    |skladov        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|J65.220 |Drugo kreditiranje |K64.920 |Drugo kreditiranje   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.200 |Dajanje lastnih   |L68.200 |Oddajanje in      |
|    |nepremičnin v najem |    |obratovanje lastnih ali|
|    |          |    |najetih nepremičnin  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.320 |Upravljanje z    |N81.100 |Vzdrževanje objektov in|
|    |nepremičninami za  |    |hišniška dejavnost   |
|    |plačilo ali po   |    |            |
|    |pogodbi       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.320 |Upravljanje z    |L68.320 |Upravljanje nepremičnin|
|    |nepremičninami za  |    |za plačilo ali po   |
|    |plačilo ali po   |    |pogodbi        |
|    |pogodbi       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.310 |Dajanje kmetijskih |N77.310 |Dajanje   kmetijskih|
|    |strojev in opreme v |    |strojev in opreme v  |
|    |najem        |    |najem in zakup     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.320 |Dajanje gradbenih  |N77.390 |Dajanje drugih strojev,|
|    |strojev in opreme v |    |naprav in opredmetenih |
|    |najem        |    |sredstev v najem in  |
|    |          |    |zakup         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.320 |Dajanje gradbenih  |N77.320 |Dajanje    gradbenih|
|    |strojev in opreme v |    |strojev in opreme v  |
|    |najem        |    |najem in zakup     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.330 |Dajanje pisarniške |N77.330 |Dajanje   pisarniške|
|    |in računalniške   |    |opreme in računalniških|
|    |opreme v najem   |    |naprav v najem in zakup|
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.340 |Dajanje drugih   |N77.390 |Dajanje drugih strojev,|
|    |strojev in opreme v |    |naprav in opredmetenih |
|    |najem        |    |sredstev v najem in  |
|    |          |    |zakup         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.202 |Prostorsko,     |M71.112 |Krajinsko arhitekturno,|
|    |urbanistično in   |    |urbanistično in drugo |
|    |krajinsko      |    |projektiranje     |
|    |načrtovanje     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.203 |Arhitekturno in   |M71.129 |Drugo t     ehnično|
|    |gradbeno      |    |projektiranje in    |
|    |projektiranje in z |    |svetovanje       |
|    |njim povezano    |    |            |
|    |tehnično svetovanje |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.203 |Arhitekturno in   |M71.111 |Arhitekturno      |
|    |gradbeno      |    |projektiranje     |
|    |projektiranje in z |    |            |
|    |njim povezano    |    |            |
|    |tehnično svetovanje |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.204 |Drugo projektiranje |M71.129 |Drugo t     ehnično|
|    |in tehnično     |    |projektiranje in    |
|    |svetovanje     |    |svetovanje       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.300 |Tehnično      |M71.200 |Tehnično preizkušanje |
|    |preizkušanje in   |    |in analiziranje    |
|    |analiziranje    |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.400 |Oglaševanje     |M73.120 |Posredovanje      |
|    |          |    |oglaševalskega prostora|
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.400 |Oglaševanje     |M73.110 |Dejavnost oglaševalskih|
|    |          |    |agencij        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Čiščenje objektov in|N81.210 |Splošno čiščenje stavb |
|    |opreme       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Čiščenje objektov in|N81.290 |Čiščenje cest in drugo |
|    |opreme       |    |čiščenje        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Čiščenje objektov in|N81.220 |Drugo č iščenje stavb, |
|    |opreme       |    |industrijskih naprav in|
|    |          |    |opreme         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.871 |Prirejanje razstav, |N82.300 |Organiziranje razstav, |
|    |sejmov in kongresov |    |sejmov, srečanj    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.872 |Oblikovanje,    |M74.100 |Oblikovanje,      |
|    |aranžerstvo,    |    |aranžerstvo,      |
|    |dekoraterstvo    |    |dekoraterstvo     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |J59.200 |Snemanje in izdajanje |
|    |dejavnosti, d. n.  |    |zvočnih zapisov in   |
|    |          |    |muzikalij       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |J63.990 |Drugo informiranje   |
|    |dejavnosti, d. n.  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |N82.990 |Drugje   nerazvrščene|
|    |dejavnosti, d. n.  |    |spremljajoče dejavnosti|
|    |          |    |za poslovanje     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |N77.400 |Dajanje pravic uporabe |
|    |dejavnosti, d. n.  |    |intelektualne lastnine |
|    |          |    |v zakup, razen avtorsko|
|    |          |    |zaščitenih del     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |N82.910 |Zbiranje terjatev in  |
|    |dejavnosti, d. n.  |    |ocenjevanje kreditne  |
|    |          |    |sposobnosti      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Druge poslovne   |M74.900 |Drugje   nerazvrščene|
|    |dejavnosti, d. n.  |    |strokovne in tehnične |
|    |          |    |dejavnosti       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Drugo izobraževanje,|P85.510 |Izobraževanje,     |
|    |izpopolnjevanje in |    |izpopolnjevanje in   |
|    |usposabljanje, d. n.|    |usposabljanje na    |
|    |          |    |področju športa in   |
|    |          |    |rekreacije       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Drugo izobraževanje,|P85.590 |Drugje   nerazvrščeno|
|    |izpopolnjevanje in |    |izobraževanje,     |
|    |usposabljanje, d. n.|    |izpopolnjevanje in   |
|    |          |    |usposabljanje     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Drugo izobraževanje,|P85.320 |Srednješolsko poklicno |
|    |izpopolnjevanje in |    |in strokovno      |
|    |usposabljanje, d. n.|    |izobraževanje     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.010 |Ravnanje z odplakami|E37.000 |Ravnanje z odplakami  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.021 |Zbiranje in odvoz  |E38.110 |Zbiranje in odvoz   |
|    |odpadkov      |    |nenevarnih odpadkov  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.022 |Dejavnost deponij, |E38.210 |Ravnanje z nenevarnimi |
|    |sežiganje in drugi |    |odpadki        |
|    |načini       |    |            |
|    |odstranjevanja   |    |            |
|    |trdnih odpadkov   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.023 |Ravnanje z nevarnimi|E38.120 |Zbiranje in odvoz   |
|    |odpadki       |    |nevarnih odpadkov   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.023 |Ravnanje z nevarnimi|E38.220 |Ravnanje z nevarnimi  |
|    |odpadki       |    |odpadki        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.031 |Čiščenje okolja   |E39.000 |Saniranje okolj a in |
|    |          |    |drugo ravnanje z    |
|    |          |    |odpadki        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.032 |Druge dejavnosti  |N81.290 |Čiščenje cest in drugo |
|    |javne higiene    |    |čiščenje        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.032 |Druge dejavnosti  |E38.110 |Zbiranje in odvoz   |
|    |javne higiene    |    |nenevarnih odpadkov  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.621 |Dejavnost marin   |R93.291 |Dejavnost marin    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Druge dejavnosti za |A01.620 |Storitve za živinorejo,|
|    |sprostitev, d. n.  |    |razen veterinarskih  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Druge dejavnosti za |R93.299 |Druge n   erazvrščene|
|    |sprostitev, d. n.  |    |dejavnosti za prosti  |
|    |          |    |čas          |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Druge dejavnosti za |N79.900 |Rezervacije in druge s |
|    |sprostitev, d. n.  |    |potovanji povezane   |
|    |          |    |dejavnosti       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Druge dejavnosti za |N78.100 |Dejavnost pri iskanju |
|    |sprostitev, d. n.  |    |zaposlitve       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O93.030 |Pogrebna dejavnost |S96.030 |Pogrebna dejavnost   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-104/2010
Koper, dne 7. aprila 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 4, comma terzo, del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Bollettino Ufficiale n. 53/02, e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 74/05 e 84/06 – in seguito: Decreto), il Sindaco del Comune Città di Capodistria ha accolto
D E L I B E R A
sull’armonizzazione dell’elenco delle attività dell’azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. con la Classificazione standardizzata delle attività 2008
1
In virtù dell’Ordinanza sulla classificazione standardizzata delle attività (Gazzetta Ufficiale della RS n. 69/07), l’elenco delle attività di cui al primo comma dell’articolo 4 del Decreto si armonizza con la vigente Classificazione standardizzata delle attività 2008, come segue:
+-----------------------------+--------------------------------+
|    Classificazione    | Classificazione standardizzata |
|standardizzata delle attivita|    delle attivita 2008   |
|       2002      |                |
|               |                |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.110 |Coltivazione di    |
|    |ortaggi, piante   |    |cereali (tranne il   |
|    |ornamentali, sementi|    |riso), legumi e piante |
|    |e piantine     |    |oleifere        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.130 |Coltivazione di    |
|    |ortaggi, piante   |    |ortaggi, meloni,    |
|    |ornamentali, sementi|    |ortaggi da radice e  |
|    |e piantine     |    |piante tuberose    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.190 |Coltivazione di fiori |
|    |ortaggi, piante   |    |ed altre piante annue |
|    |ornamentali, sementi|    |            |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.250 |Coltivazione di altri |
|    |ortaggi, piante   |    |alberi e arbusti da  |
|    |ornamentali, sementi|    |frutto         |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A02.300 |Raccolta di prodotti  |
|    |ortaggi, piante   |    |del bosco, escluso il |
|    |ornamentali, sementi|    |legno         |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.300 |Riproduzione di piante |
|    |ortaggi, piante   |    |            |
|    |ornamentali, sementi|    |            |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.640 |Trattamento delle   |
|    |ortaggi, piante   |    |sementi        |
|    |ornamentali, sementi|    |            |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A02.100 |Coltivazione di boschi |
|    |ortaggi, piante   |    |ed altre attivita di  |
|    |ornamentali, sementi|    |selvicoltura      |
|    |e piantine     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.120 |Coltivazione di   |A01.280 |Coltivazione di    |
|    |ortaggi, piante   |    |spezie, piante     |
|    |ornamentali, sementi|    |aromatiche ed     |
|    |e piantine     |    |officinali       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.220 |Coltivazione di frutti |
|    |          |    |tropicali e      |
|    |          |    |subtropicali      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.230 |Coltivazione di agrumi |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.240 |Coltivazione di frutti |
|    |          |    |drupacei e pomi    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.250 |Coltivazione di altri |
|    |          |    |alberi e arbusti da  |
|    |          |    |frutto         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.260 |Coltivazione di frutti |
|    |          |    |oleiferi        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |C10.410 |Produzione di olio e  |
|    |          |    |grassi         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.280 |Coltivazione di    |
|    |          |    |spezie, piante     |
|    |          |    |aromatiche ed     |
|    |          |    |officinali       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.630 |Preparazione dei    |
|    |          |    |prodotti        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.640 |Trattamento delle   |
|    |          |    |sementi        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A02.300 |Raccolta di prodotti  |
|    |          |    |del bosco, escluso il |
|    |          |    |legno         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.132 |Frutticoltura    |A01.270 |Coltivazione di frutta |
|    |          |    |per la produzione di  |
|    |          |    |bibite         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.411 |Sistemazione e   |N81.300 |Sistemazione e     |
|    |manutenzione di   |    |manutenzione delle   |
|    |parchi, giardini e |    |zone verdi ed altre  |
|    |zone verdi adibite |    |aree scoperte     |
|    |ad attivita sportive|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Altri servizi    |A01.610 |Servizi attinenti alla |
|    |attinenti alla   |    |coltivazione di piante |
|    |coltura delle piante|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Altri servizi    |C10.390 |Altri tipi di     |
|    |attinenti alla   |    |lavorazione e     |
|    |coltura delle piante|    |conservazione di    |
|    |          |    |frutta e verdura    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Altri servizi    |A01.640 |Trattamento delle   |
|    |attinenti alla   |    |sementi        |
|    |coltura delle piante|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A01.412 |Altri servizi    |A01.630 |Preparazione dei    |
|    |attinenti alla   |    |prodotti        |
|    |coltura delle piante|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Selvicoltura    |A01.290 |Coltivazione di altre |
|    |          |    |piantagioni perenni  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Selvicoltura    |A02.100 |Coltivazione di boschi |
|    |          |    |ed altre attivita di  |
|    |          |    |selvicoltura      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Selvicoltura    |C16.100 |Segatura, piallatura e |
|    |          |    |impregnatura del legno |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Selvicoltura    |A02.300 |Raccolta di prodotti  |
|    |          |    |del bosco, escluso il |
|    |          |    |legno         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.010 |Selvicoltura    |A02.200 |Abbattimento di alberi |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|A02.020 |Servizi connessi  |A02.400 |Servizi attinenti alla |
|    |alla selvicoltura  |    |selvicoltura      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DI26.700|Lavorazione della  |C23.700 |Lavorazione della   |
|    |pietra naturale   |    |pietra naturale    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C16.290 |Fabbricazione di altri |
|    |manufatti      |    |prodotti di legno,   |
|    |          |    |sughero, paglia e   |
|    |          |    |vimini         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C22.290 |Fabbricazione di altri |
|    |manufatti      |    |prodotti di plastica  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C30.920 |Produzione di     |
|    |manufatti      |    |biciclette e      |
|    |          |    |carrozzine per     |
|    |          |    |disabili        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C17.290 |Fabbricazione di altri |
|    |manufatti      |    |prodotti di carta e  |
|    |          |    |cartone        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C20.510 |Produzione di     |
|    |manufatti      |    |esplosivi       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C15.120 |Fabbricazione di    |
|    |manufatti      |    |articoli di      |
|    |          |    |pelletteria e selle  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C22.230 |Fabbricazione di    |
|    |manufatti      |    |prodotti di plastica  |
|    |          |    |per l’edilizia     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C25.990 |Fabbricazione di    |
|    |manufatti      |    |prodotti di metallo  |
|    |          |    |non classificati    |
|    |          |    |altrove        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C28.990 |Produzione di     |
|    |manufatti      |    |macchinari destinati  |
|    |          |    |ad altri usi specifici |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C32.990 |Attivita di      |
|    |manufatti      |    |lavorazione non    |
|    |          |    |classificate altrove  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C13.990 |Produzione di tessili |
|    |manufatti      |    |non classificati    |
|    |          |    |altrove        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN36.630|Produzione di altri |C22.190 |Fabbricazione di altri |
|    |manufatti      |    |prodotti di gomma   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|DN37.200|Riciclaggio di   |E38.320 |Produzione di materie |
|    |rifiuti e scarti non|    |prime tramite il    |
|    |metallici      |    |riciclaggio di scarti |
|    |          |    |e rifiuti       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.110 |Demolizione delle  |F43.120 |Lavori preparatori di |
|    |costruzioni e lavori|    |movimento terra    |
|    |movimentazione terra|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.110 |Demolizione delle  |F43.110 |Demolizioni di stabili |
|    |costruzioni e lavori|    |            |
|    |movimentazione terra|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.120 |Trivellazione e   |F43.130 |Trivellazioni e    |
|    |sondaggi finalizzati|    |sondaggi esplorativi  |
|    |all’indagine    |    |            |
|    |conoscitiva     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F41.200 |Costruzione di stabili |
|    |          |    |residenziali e non   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F42.210 |Costruzione di     |
|    |          |    |infrastrutture per   |
|    |          |    |l’erogazione di    |
|    |          |    |liquidi e gas     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F42.120 |Costruzione di     |
|    |          |    |ferrovie e metro    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |          |    |specializzati     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F42.220 |Costruzione di     |
|    |          |    |infrastrutture per   |
|    |          |    |l’elettricita e le   |
|    |          |    |telecomunicazioni   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F42.990 |Costruzione di altri  |
|    |          |    |manufatti di      |
|    |          |    |ingegneria civile   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.210 |Opere di costruzione|F42.130 |Costruzione di ponti e |
|    |          |    |gallerie        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.220 |Costruzione di tetti|F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |e coperture     |    |specializzati     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.220 |Costruzione di tetti|F43.910 |Costruzione di tetti e |
|    |e coperture     |    |coperture       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Costruzione di   |F42.110 |Costruzione di strade |
|    |strade, ferrovie,  |    |            |
|    |aeroporti ed    |    |            |
|    |impianti sportivi  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Costruzione di   |F42.990 |Costruzione di altri  |
|    |strade, ferrovie,  |    |manufatti di      |
|    |aeroporti ed    |    |ingegneria civile   |
|    |impianti sportivi  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Costruzione di   |F42.120 |Costruzione di     |
|    |strade, ferrovie,  |    |ferrovie e metro    |
|    |aeroporti ed    |    |            |
|    |impianti sportivi  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.230 |Costruzione di   |F41.200 |Costruzione di stabili |
|    |strade, ferrovie,  |    |residenziali e non   |
|    |aeroporti ed    |    |            |
|    |impianti sportivi  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Opere idrauliche  |F42.910 |Costruzione di     |
|    |          |    |strutture connesse con |
|    |          |    |specchi e corsi    |
|    |          |    |d’acqua        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Opere idrauliche  |F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |          |    |specializzati     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.240 |Opere idrauliche  |F42.210 |Costruzione di     |
|    |          |    |infrastrutture per   |
|    |          |    |l’erogazione di    |
|    |          |    |liquidi e gas     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.250 |Altre opere di   |F42.210 |Costruzione di     |
|    |costruzione, incluse|    |infrastrutture per   |
|    |quelle riferite alle|    |l’erogazione di    |
|    |branche       |    |liquidi e gas     |
|    |specializzate    |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.250 |Altre opere di   |F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |costruzione, incluse|    |specializzati     |
|    |quelle riferite alle|    |            |
|    |branche       |    |            |
|    |specializzate    |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Costruzione     |N80.200 |Controllo del     |
|    |d’impianti elettrici|    |funzionamento di    |
|    |          |    |sistemi protettivi   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Costruzione     |F43.290 |Altre opere di     |
|    |d’impianti elettrici|    |installazione in campo |
|    |          |    |edile         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Costruzione     |F43.220 |Installazione di reti |
|    |d’impianti elettrici|    |e impianti idraulici, |
|    |          |    |del gas e di      |
|    |          |    |riscaldamento     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.310 |Costruzione     |F43.210 |Installazione di reti |
|    |d’impianti elettrici|    |e impianti elettrici  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.320 |Opere di      |F43.290 |Altre opere di     |
|    |coibentazione    |    |installazione in campo |
|    |          |    |edile         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.330 |Costruzione     |F43.220 |Installazione di reti |
|    |d’impianti     |    |e impianti idraulici, |
|    |idraulici, del gas e|    |del gas e di      |
|    |sanitari      |    |riscaldamento     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.340 |Altre opere     |F43.290 |Altre opere di     |
|    |d’impiantistica   |    |installazione in campo |
|    |          |    |edile         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.340 |Altre opere     |F43.210 |Installazione di reti |
|    |d’impiantistica   |    |e impianti elettrici  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.410 |Opere d’intonacatura|F43.310 |Opere d’intonacatura e |
|    |e stuccatura    |    |stuccatura       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.420 |Opere di carpenteria|F43.320 |Montaggio di      |
|    |          |    |serramenti       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.430 |Rivestimento dei  |F43.330 |Rivestimenti di    |
|    |pavimenti e delle  |    |pavimenti e pareti   |
|    |pareti       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.441 |Opere d’invetriatura|F43.341 |Lavori di invetriatura |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.442 |Opere d’intonacatura|F43.342 |Lavori di       |
|    |          |    |tinteggiatura     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.450 |Altri lavori di   |F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |finitura      |    |specializzati     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.450 |Altri lavori di   |F43.390 |Altri lavori edili di |
|    |finitura      |    |finitura        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|F45.500 |Locazione di    |F43.990 |Altri lavori edili   |
|    |macchinari ed    |    |specializzati     |
|    |attrezzature per la |    |            |
|    |costruzione e    |    |            |
|    |demolizione, messa a|    |            |
|    |disposizione dei  |    |            |
|    |rispettivi operatori|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.200 |Manutenzione e   |G45.200 |Manutenzione e     |
|    |riparazione dei   |    |riparazione di veicoli |
|    |veicoli a motore  |    |a motore        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.200 |Manutenzione e   |H52.210 |Servizi di supporto al |
|    |riparazione dei   |    |trasporto terrestre  |
|    |veicoli a motore  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.301 |Commercio      |G45.310 |Commercio all’ingrosso |
|    |all’ingrosso di   |    |di ricambi ed     |
|    |ricambi ed accessori|    |accessori per veicoli |
|    |per veicoli a motore|    |a motore        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.302 |Commercio al    |G45.320 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio di ricambi|    |di ricambi ed     |
|    |ed accessori per  |    |accessori per veicoli |
|    |veicoli a motore  |    |a motore        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G50.303 |Intermediazione nel |G45.310 |Commercio all’ingrosso |
|    |commercio di ricambi|    |di ricambi ed     |
|    |ed accessori per  |    |accessori per veicoli |
|    |veicoli a motore  |    |a motore        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.140 |Intermediazione nel |G46.140 |Mediazione nel     |
|    |commercio di    |    |commercio di      |
|    |macchinari,     |    |macchinari,      |
|    |attrezzature    |    |attrezzature      |
|    |industriali,    |    |industriali, natanti, |
|    |natanti, aeromobili |    |aeromobili       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.220 |Commercio      |G46.220 |Commercio all’ingrosso |
|    |all’ingrosso di   |    |di fiori e piante   |
|    |fiori e piante   |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.530 |Commercio      |G46.730 |Commercio all’ingrosso |
|    |all’ingrosso della |    |di legnami, materiali |
|    |legna, del materiale|    |edili e sanitari    |
|    |edile e sanitari  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.570 |Commercio      |G46.770 |Commercio all’ingrosso |
|    |all’ingrosso di   |    |di scarti e rifiuti  |
|    |scarti e rifiuti  |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G51.880 |Commercio      |G46.610 |Commercio all’ingrosso |
|    |all’ingrosso di   |    |di macchine,      |
|    |macchine agricole, |    |attrezzature e     |
|    |attrezzature e   |    |utensili agricoli   |
|    |utensili      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.120 |Commercio al    |G47.190 |Altro commercio al   |
|    |dettaglio in altri |    |dettaglio in rivendite |
|    |negozi non     |    |non specializzate   |
|    |specializzati    |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.440 |Commercio al    |G47.590 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio di mobili,|    |in rivendite      |
|    |articoli      |    |specializzate di    |
|    |d’illuminazione e  |    |mobili, corpi luminosi |
|    |casalinghi     |    |ed articoli casalinghi |
|    |          |    |non classificati    |
|    |          |    |altrove        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.440 |Commercio al    |G47.530 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio di mobili,|    |in rivendite      |
|    |articoli      |    |specializzate di    |
|    |d’illuminazione e  |    |tappeti e rivestimenti |
|    |casalinghi     |    |per pavimenti e pareti |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.461 |Commercio al    |G47.520 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio di    |    |in rivendite      |
|    |articoli in metallo |    |specializzate di    |
|    |          |    |materiali edili,    |
|    |          |    |articoli di metallo,  |
|    |          |    |colori e vernici,   |
|    |          |    |vetro         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.463 |Commercio al    |G47.520 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio del    |    |in rivendite      |
|    |materiale edile   |    |specializzate di    |
|    |          |    |materiali edili,    |
|    |          |    |articoli di metallo,  |
|    |          |    |colori e vernici,   |
|    |          |    |vetro         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.482 |Rivendita di fiori |G47.761 |Commercio al dettaglio |
|    |          |    |in rivendite di fiori |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.483 |Commercio al    |G47.762 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio di    |    |in rivendite      |
|    |attrezzi da     |    |specializzate di    |
|    |giardiniere e di  |    |attrezzi da      |
|    |piccoli animali   |    |giardinaggio e piccoli |
|    |          |    |animali        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.781 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio in altri |    |in rivendite      |
|    |negozi       |    |specializzate di    |
|    |specializzati, d.n. |    |occhiali        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.789 |Altro commercio al   |
|    |dettaglio in altri |    |dettaglio in altre   |
|    |negozi       |    |rivendite       |
|    |specializzati, d.n. |    |specializzate     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.530 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio in altri |    |in rivendite      |
|    |negozi       |    |specializzate di    |
|    |specializzati, d.n. |    |tappeti e rivestimenti |
|    |          |    |per pavimenti e pareti |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.420 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio in altri |    |in rivendite      |
|    |negozi       |    |specializzate di    |
|    |specializzati, d.n. |    |apparecchiature di   |
|    |          |    |telecomunicazione   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.410 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio in altri |    |in rivendite      |
|    |negozi       |    |specializzate di    |
|    |specializzati, d.n. |    |attrezzature e     |
|    |          |    |programmi informatici |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.488 |Commercio al    |G47.590 |Commercio al dettaglio |
|    |dettaglio in altri |    |in rivendite      |
|    |negozi       |    |specializzate di    |
|    |specializzati, d.n. |    |mobili, corpi luminosi |
|    |          |    |ed articoli casalinghi |
|    |          |    |non classificati    |
|    |          |    |altrove        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Vendita al dettaglio|G47.820 |Vendita al dettaglio  |
|    |ai mercati e sulle |    |di prodotti tessili e |
|    |bancarelle     |    |calzature ai mercati e |
|    |          |    |sulle bancarelle    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Vendita al dettaglio|G47.810 |Vendita al dettaglio  |
|    |ai mercati e sulle |    |di alimentari, bibite |
|    |bancarelle     |    |e tabacchi ai mercati |
|    |          |    |e sulle bancarelle   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.620 |Vendita al dettaglio|G47.890 |Vendita al dettaglio  |
|    |ai mercati e sulle |    |di altre merci ai   |
|    |bancarelle     |    |mercati e sulle    |
|    |          |    |bancarelle       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Altro commercio al |G47.790 |Vendita al dettaglio  |
|    |dettaglio fuori dei |    |in rivendite di    |
|    |negozi       |    |articoli usati     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Altro commercio al |G47.910 |Vendita al dettaglio  |
|    |dettaglio fuori dei |    |postale od on-line   |
|    |negozi       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|G52.630 |Altro commercio al |G47.990 |Altro commercio al   |
|    |dettaglio fuori dei |    |dettaglio fuori delle |
|    |negozi       |    |rivendite, delle    |
|    |          |    |bancarelle e dei    |
|    |          |    |mercati        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.230 |Altro trasporto   |H49.391 |Trasporto passeggeri  |
|    |terrestre di    |    |stradale interurbano  |
|    |passeggeri     |    |ed altro        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.240 |Trasporto merci su |H49.420 |Servizio traslochi   |
|    |strada       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I60.240 |Trasporto merci su |H49.410 |Trasporto merci su   |
|    |strada       |    |strada         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.120 |Servizi di magazzino|H52.100 |Servizi di magazzino  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.210 |Altre attivita   |H52.210 |Servizi di supporto al |
|    |complementari nel  |    |trasporto terrestre  |
|    |trasporto terrestre |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.220 |Altre attivita   |P85.320 |Istruzione media    |
|    |complementari nel  |    |superiore       |
|    |trasporto marittimo |    |professionale e    |
|    |          |    |tecnica        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|I63.220 |Altre attivita   |H52.220 |Servizi di supporto al |
|    |complementari nel  |    |trasporto marittimo  |
|    |trasporto marittim |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|J65.220 |Altra concessione di|K64.990 |Servizi finanziari non |
|    |prestiti      |    |classificati altrove, |
|    |          |    |escluse le       |
|    |          |    |assicurazioni e i   |
|    |          |    |fondi pensionistici  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|J65.220 |Altra concessione di|K64.920 |Altra concessione di  |
|    |prestiti      |    |prestiti        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.200 |Affitto d’immobili |L68.200 |Locazione e      |
|    |propri       |    |funzionamento di    |
|    |          |    |immobili propri o   |
|    |          |    |affittati       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.320 |Amministrazione   |N81.100 |Manutenzione di    |
|    |d’immobili contro  |    |stabili e servizio di |
|    |pagamento o su   |    |portineria       |
|    |contratto      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K70.320 |Amministrazione   |L68.320 |Amministrazione di   |
|    |d’immobili contro  |    |immobili contro    |
|    |pagamento o su   |    |pagamento o su     |
|    |contratto      |    |contratto       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.310 |Noleggio di macchine|N77.310 |Noleggio e affitto di |
|    |ed attrezzature   |    |macchine ed      |
|    |agricole      |    |attrezzature agricole |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.320 |Noleggio di macchine|N77.390 |Noleggio e affitto di |
|    |ed attrezzature   |    |altre macchine,    |
|    |edili        |    |attrezzature e     |
|    |          |    |immobilizzazioni    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.320 |Noleggio di macchine|N77.320 |Noleggio e affitto di |
|    |ed attrezzature   |    |macchine ed      |
|    |edili        |    |attrezzature edili   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.330 |Noleggio      |N77.330 |Noleggio e affitto di |
|    |d’attrezzature da  |    |attrezzature da    |
|    |ufficio ed     |    |ufficio ed       |
|    |informatiche    |    |informatiche      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K71.340 |Noleggio d’altre  |N77.390 |Noleggio e affitto di |
|    |macchine ed     |    |altre macchine,    |
|    |attrezzature    |    |attrezzature e     |
|    |          |    |immobilizzazioni    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.202 |Progettazione    |M71.112 |Progettazione     |
|    |urbanistica,    |    |paesaggistica,     |
|    |paesaggistica e del |    |urbanistica ed altra  |
|    |territorio     |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.203 |Progettazione    |M71.129 |Altra progettazione e |
|    |architettonica ed  |    |consulenza tecnica   |
|    |edile, relative   |    |            |
|    |consulenza tecnica |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.203 |Progettazione    |M71.111 |Progettazione     |
|    |architettonica ed  |    |architettonica     |
|    |edile, relativa   |    |            |
|    |consulenza tecnica |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.204 |Altra progettazione |M71.129 |Altra progettazione e |
|    |e consulenza tecnica|    |consulenza tecnica   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.300 |Analisi e collaudi |M71.200 |Analisi e collaudi   |
|    |tecnici       |    |tecnici        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.400 |Attivita      |M73.120 |Mediazione di spazi  |
|    |pubblicitaria    |    |pubblicitari      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.400 |Attivita      |M73.110 |Attivita delle agenzie |
|    |pubblicitaria    |    |pubblicitarie     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Pulizia d’impianti |N81.210 |Pulizia generale di  |
|    |ed attrezzature   |    |stabili        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Pulizia d’impianti |N81.290 |Pulizia di strade ed  |
|    |ed attrezzature   |    |altro         |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.700 |Pulizia d’impianti |N81.220 |Altra pulizia di    |
|    |ed attrezzature   |    |stabili e di impianti |
|    |          |    |ed attrezzature    |
|    |          |    |industriali      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.871 |Allestimento di   |N82.300 |Allestimento di    |
|    |mostre, fiere e   |    |mostre, organizzazione |
|    |congressi      |    |di fiere, convegni   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.872 |Servizio di     |M74.100 |Design, vetrinistica, |
|    |decorazione ed   |    |decorazione      |
|    |allestimento vetrine|    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |J59.200 |Incisione ed edizione |
|    |gestione, d.n.   |    |di registrazioni audio |
|    |          |    |e musiche       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |J63.990 |Altre attivita     |
|    |gestione, d.n.   |    |d’informazione     |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |N82.990 |Servizi di supporto  |
|    |gestione, d.n.   |    |alla gestione non   |
|    |          |    |classificati altrove  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |N77.400 |Noleggio dei diritti  |
|    |gestione, d.n.   |    |della proprieta    |
|    |          |    |intellettuale, escluse |
|    |          |    |le opere protette dai |
|    |          |    |diritti d’autore    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |N82.910 |Raccolta dei crediti e |
|    |gestione, d.n.   |    |valutazione della   |
|    |          |    |capacita creditizia  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|K74.873 |Altre attivita di  |M74.900 |Attivita tecniche e  |
|    |gestione, d.n.   |    |professionali non   |
|    |          |    |classificate altrove  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Altra formazione,  |P85.510 |Formazione,      |
|    |perfezionamento e  |    |perfezionamento ed   |
|    |aggiornamento, d.n. |    |aggiornamento nel   |
|    |          |    |settore sportivo e   |
|    |          |    |ricreativo       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Altra formazione,  |P85.590 |Formazione,      |
|    |perfezionamento e  |    |perfezionamento ed   |
|    |aggiornamento, d.n. |    |aggiornamento, non   |
|    |          |    |classificati altrove  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|M80.422 |Altra formazione,  |P85.320 |Istruzione media    |
|    |perfezionamento e  |    |superiore       |
|    |aggiornamento, d.n. |    |professionale e    |
|    |          |    |tecnica        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.010 |Smaltimento dei   |E37.000 |Trattamento di reflui |
|    |reflui       |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.021 |Raccolta e rimozione|E38.110 |Raccolta e asporto di |
|    |dei rifiuti     |    |rifiuti innocui    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.022 |Gestione di     |E38.210 |Trattamento di rifiuti |
|    |discariche,     |    |innocui        |
|    |incenerimento ed  |    |            |
|    |altro smaltimento  |    |            |
|    |dei rifiuti solidi |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.023 |Smaltimento di   |E38.120 |Raccolta e asporto di |
|    |rifiuti pericolosi |    |rifiuti pericolosi   |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.023 |Smaltimento di   |E38.220 |Trattamento di rifiuti |
|    |rifiuti pericolosi |    |pericolosi       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.031 |Attivita di     |E39.000 |Risanamento      |
|    |spazzamento     |    |dell’ambiente ed altro |
|    |          |    |trattamento dei    |
|    |          |    |rifiuti        |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.032 |Altre attivita   |N81.290 |Pulizia di strade ed  |
|    |inerenti all’igiene |    |altro         |
|    |pubblica      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O90.032 |Altre attivita   |E38.110 |Raccolta e asporto di |
|    |inerenti all’igiene |    |rifiuti innocui    |
|    |pubblica      |    |            |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.621 |Attivita dei porti |R93.291 |Attivita dei porti   |
|    |turistici      |    |turistici       |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Altre attivita   |A01.620 |Servizi connessi con  |
|    |ricreative, d.n.  |    |l’allevamento del   |
|    |          |    |bestiame, esclusi i  |
|    |          |    |servizi di veterinaria |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Altre attivita   |R93.299 |Attivita del tempo   |
|    |ricreative, d.n.  |    |libero non       |
|    |          |    |classificate altrove  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Altre attivita   |N79.900 |Servizio prenotazioni |
|    |ricreative, d.n.  |    |ed altre attivita   |
|    |          |    |attinenti ai viaggi  |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O92.720 |Altre attivita   |N78.100 |Attivita connesse con |
|    |ricreative, d.n.  |    |la ricerca di     |
|    |          |    |occupazione      |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
|O93.030 |Servizi funerari  |S96.030 |Servizi funerari    |
|    |          |    |            |
+--------+--------------------+--------+-----------------------+
2
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 354-104/2010
Capodistria, 7. aprile 2010
Il Sindaco
Comune Città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost