Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen, stran 4752.

Na podlagi 30. člena ter v povezavi s 6. členom Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 32. redni seji dne 21. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen
1. člen
5. člen Odloka o prazniku in priznanjih Občine Komen (Uradni list RS, št. 99/06) se dopolni tako, da se po novem glasi:
»Priznanja Občine Komen so:
– ČASTNI OBČAN Občine Komen,
– ZLATI GRB Občine Komen,
– Priznanja občine Komen,
– Županova priznanja.«
2. člen
V 6. členu odloka se črta stavek »Naziv »ČASTNI OBČAN« se lahko letno podeli največ enemu občanu Občine Komen.« in se ga nadomesti s stavkom »Naziv »ČASTNI OBČAN« se podeljuje enkrat vsaka štiri leta, in sicer vsako tretje leto v mandatu občinskega sveta.«
3. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»Županovo priznanje se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izkazano predanost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo.
Županovo priznanje se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kot tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.
O podelitvi županovega priznanja odloča sam župan s sklepom.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Sprememba 6. člena odloka se začne uporabljati takoj, kar pomeni, da se naziv častni občan lahko spet podeli leta 2013, torej v tretjem letu mandata občinskega sveta, ki bo izvoljen na rednih lokalnih volitvah leta 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2010
Komen, dne 21. aprila 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost