Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1645. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni leta 2010, stran 4749.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09), 117. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 36. redni seji dne 15. aprila 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za lokalne volitve, ki bodo v jeseni leta 2010
1. člen
Ta sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti (volitve za člana občinskega sveta) in delno povračilo stroškov volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (volitve za župana).
2. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni le tisti organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu lokalne skupnosti.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
3. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
4. člen
Stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.
Kolikor pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti in upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v predstavniški organ lokalne skupnosti in stroški volilne kampanje za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje v predstavniški organ lokalne skupnosti in organizatorji volilne kampanje za volitve individualnega voljenega organa lokalne skupnosti, ki je upravičen do delnega povračila volilnih stroškov, se mu na njegovo zahtevo iz občinskega proračuna Občine Jesenice povrnejo stroški v roku 30 dni po predložitvi poročila predstavniškemu organu lokalne skupnosti in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Jesenice, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost