Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1641. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4741.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. redni seji dne 17. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 2091/3, pot v izmeri 16 m2, vpisano v z. k. vl. št. 477, k.o. Hotavlje kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 477, k.o. Hotavlje. Vpiše se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-035/2008-008
Gorenja vas, dne 17. junija 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost