Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1636. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno, stran 4739.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 10. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. redni seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno
1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerkno se imenujejo:
1. Julijana Mlakar, Gorenji Novaki 36, Cerkno – predsednica,
2. mag. Vanja Močnik Raspet, Pot na Zavrte 24, Cerkno – namestnica predsednice,
3. Ana Menegatti, Goriška cesta 39, Cerkno – članica,
4. Metoda Bavcon, Bevkova ulica 2a, Cerkno – namestnica,
5. Špela Platiše, Mostaniška cesta 40, Cerkno – članica,
6. Stanislava Hvala, Bukovo 24, Cerkno – namestnica,
7. Damjana Čadež, Podlanišče 13, Cerkno – članica,
8. Mitja Miklavčič, Mostaniška cesta 7, Cerkno – namestnik.
2. člen
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 62/06 in 138/06).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-2
Cerkno, dne 22. aprila 2010
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina