Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1630. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Sklad Rodna zemlja, stran 4733.

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) ob upoštevanju 36. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) v zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi Ustanove Sklad Rodna zemlja naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Sklad Rodna zemlja
1. Ministrstvo za okolje in prostor izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Ustanove Sklad Rodna zemlja, s katerim sta ustanovitelja Jasna Tara Martinjak, roj. 27. 6. 1970, stanujoč Visoko 138, Ig in Gorazd Klemenčič, roj. 24. 6. 1963, stanujoč Ormoška cesta 45, Ljutomer, ustanovila Ustanovo Sklad Rodna zemlja (v nadaljnjem besedilu: ustanova), o čemer je notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, Dalmatinova ulica 2, izdal notarski zapis opr. št. SV 276/08.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen, in sicer ustvarjanje pogojev za izražanje človekove celovitosti, povezane z naravo, družino in socialnim okoljem, ustvarjanje pogojev za trajnostni način življenja, izvajanje učenja o dediščini prednikov s poudarkom na pomenu narodne pripadnosti in narodovih prakorenin, skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja, varčno izrabo naravnih virov in čisto okolje v okviru rodovnih posesti, kjer veljajo načela ekološke pridelave, samozadostnosti, nedeljivosti in trajnosti, skrb za zdravo življenjsko okolje brez uporabe umetnih gnojil in pesticidov, hkrati pa teženje k čim večji pestrosti rastlin, učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov energije za potrebe delovanja rodovnega posestva, čiščenje odpadnih voda samostojno in pridelava hrane na ekološki način, krepitev zavesti o odgovornosti v sklopu rodovnih posesti, informiranje in izobraževanje, izdajanje glasil in promocijskega materiala ter pomoč svojim koristnikom, raziskovanje in izvedba inovacij na področju obnovljivih virov energije za namen delovanja ustanove in razvijanje, izpopolnjevanje ter uporaba znanja o raznolikosti ekosistemov, ki pomenijo možnost pridobivanja zdrave hrane ter ustvarjanja zdravega in spodbudnega življenjskega okolja.
3. V skladu z Aktom o ustanovitvi ustanove so prvi člani uprave Jasna Tara Martinjak, roj. 27. 6. 1970, stanujoč Visoko 138, 1292 Ig, Gorazd Klemenčič, roj. 24. 6. 1963, stanujoč Ormoška cesta 45, 9240 Ljutomer in Helena Prosenc, roj. 27. 9. 1970, stanujoč Vrunčeva 5, 2380 Slovenj Gradec.
4. Ustanovo zastopa predsednica uprave, Jasna Tara Martinjak, roj. 27. 6. 1970, ženska, slovenska državljanka, stalno prebivališče Visoko 138, 1292 Ig.
5. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 01410-17/2007/9
Ljubljana, dne 2. aprila 2010
EVA 2010-2511-0045
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost