Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010

Kazalo

1393. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju, stran 4064.

Na podlagi 19. in 54. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
V Pravilniku o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 83/08) se 2. alineja prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»javne listine o zaključku višjega strokovnega izobraževanja, in sicer: diploma in priloga k diplomi kot njen sestavni del ter potrdilo o končanju višješolskega študijskega programa in«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Diploma in priloga k diplomi se izdata študentu, ko opravi vse obveznosti po višješolskem študijskem programu. Diploma in priloga k diplomi se podeljujeta na način in v rokih, ki jih določi višja strokovna šola, na zahtevo študenta pa mu mora višja strokovna šola izdati diplomo in prilogo k diplomi v sedmih dneh po končanem študiju.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Sestavine obrazca Priloga k diplomi z navodili za izpolnjevanje v slovenskem in angleškem jeziku so določene v prilogi tega pravilnika. Priloga k diplomi je sestavljena tako kot priporočajo Evropska komisija, Svet Evrope in Unesco/Cepes. Višja strokovna šola samostojno oblikuje grafično podobo Priloge k diplomi.«.
4. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2008
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
EVA 2010-3311-0007
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost