Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1335. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013), stran 3976.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena v zvezi s četrtim odstavkom 15. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013)
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013) (Uradni list RS, št. 108/06) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ivančna Gorica za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 387.725 m3, od tega 206.918 m3 iglavcev in 180.807 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.859,87 ha,
– nega drogovnjaka na površini 298,12 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita sadik gozdnega drevja s 7.880 tulci, zaščita s 540 m ograje ter obeleževanje v obsegu 975 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 582 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ivančna Gorica (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-11/2001/23
Ljubljana, dne 12. marca 2010
EVA 2010-2311-0141
prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost