Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1332. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas, stran 3969.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 835, pot v izmeri 226 m2, vpisan v vl. št. 586, k.o. Gorenja vas.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjiži pri vl. št. 586, k.o. Gorenja vas.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0029/2009
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.