Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1330. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol, stran 3969.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dedni Dol
I.
S tem sklepom se ukine status v javnem dobru, ki je označeno s parc. št. 815/6, funk. objekt v izmeri 6 m2, parc. št. 815/5, funk. objekt v izmeri 66 m2, parc. št. 815/4, funk. objekt v izmeri 17 m2, 815/3, funk. objekt v izmeri 88 m2, parc. št. 815/2, funk. objekt v izmeri 102 m2, vpisan v vl. št. 690, k.o. Dedni Dol.
II.
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica ter se vknjižijo pri vl. št. 690, k.o. Dedni Dol.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2010
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.