Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1329. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična, stran 3969.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 28. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
I.
S tem sklepom se vzpostavi javno dobro v k.o. Stična:
zemljišče
parc. št. 1178/2, pot v izmeri 16 m2, parc. št. 1177/2, sadovnjak v izmeri 277 m2, vpisani v vl. št. 44; parc. št. 1180/6, njiva v izmeri 69 m2 in travnik v izmeri 285 m2, vpisana v vl. št. 1268; parc. št. 1187/2, cesta v izmeri 324 m2, parc. št. 1188/2, cesta v izmeri 196 m2, parc. št. 1184/2, cesta v izmeri 84 m2, parc. št. 1183/8, cesta v izmeri 15 m2, parc. št. 1183, cesta v izmeri 264 m2, parc. št. 1183/10, cesta v izmeri 18 m2, vse vpisane v vl. št. 43.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0005/2007
Ivančna Gorica, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.