Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna, stran 3948.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 24. seji dne 30. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Postojna (Uradni list RS, št. 33/97, 78/98 in 52/08; v nadaljnjem besedilu: odlok) se besedilo drugega odstavka 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj v skladu s statutom,
– pet predstavnikov delavcev zavoda, ki jih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok,
– trije predstavniki staršev, ki jih izvolijo starši na svetu staršev s tajnim ali javnim glasovanjem.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2010
Postojna, dne 30. marca 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.