Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1306. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 3946.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb, 93/05, 126/07 in 108/09) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinjajo kot grajeno javno dobro parcelne številke:
– 1168/5 pot v izmeri 57 m2 k.o. Šmaver,
– 1168/9 pot v izmeri 881 m2 k.o. Šmaver,
– 1251/2 pot v izmeri 2916 m2 k.o. Šmaver,
– 1260/2 pot v izmeri 300 m2 k.o. Šmaver,
– 1260/3 pot v izmeri 37 m2 k.o. Šmaver,
– 1260/4 pot v izmeri 253 m2 k.o. Šmaver.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-43/2009
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.