Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1305. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, stran 3946.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05 in 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb, 93/05 in 126/07) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc. št. 2935/18 dvorišče v izmeri 206 m² k.o. Bate.
2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj grajenega javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-490/2008
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.