Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1304. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica, stran 3945.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 – ZPNačrt-A) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel
S K L E P
o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Ajševica (Uradni list RS, št. 35/08)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Visokošolski programi za svojo nemoteno rast na območju mesta Nova Gorica potrebujejo zadostne in primerne razvojne površine. Vse potrebne prostorske parametre ponujajo površine na vzhodnem vstopu v mestni prostor. Za trajnostno urejanje razmer na območju je smotrno prostorski razvoj načrtovati celovito in usklajeno, zato je bilo primerno in potrebno za razvoj programov na območju pripraviti OPPN. Mestni svet je sprejel sklep o umestitvi univerzitetnih programov na drugo lokacijo, zato so razlogi za pripravo OPPN Ajševica za ta namen prenehali.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN bi omejeval na zahodu gozd Panovec, na jugu Vipavska cesta, na severu pa kromberška vpadnica v mesto, vse do njenega priključka na Vipavsko cesto.
3. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so bila zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica v okviru proračunske postavke 16029003 oddelka za okolje in prostor. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN za Mestno občino Nova Gorica s sprejemom sklepa prenehajo.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-3/2008
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.