Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1299. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede, stran 3942.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10), 3. in 4. člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09 in 4/10) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09 in 4/10) se v 2. členu pri poglavju I. Dejavnost: VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, pri šifri proračunskega uporabnika 70106, Vrtec Pod gradom, pri plačnem razredu številka »45« nadomesti s številko »46«.
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-13
Ljubljana, dne 24. februarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.