Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno, stran 3937.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06), 41. in.46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09) ter 16. člena Statuta Občine Litije (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) sta Občinski svet Občine Litija na 34. redni seji dne 25. 3. 2010 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 25. redni seji z dne 18. 3. 2010 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno (Uradni list RS, št. 43/05 in 64/07) se prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje enajst članov, in sicer:
– trije predstavniki občin ustanoviteljic, in sicer dva iz Občine Litija, eden iz Občine Šmartno pri Litiji,
– pet predstavnikov zaposlenih javnih uslužbencev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4 /2010
Litija, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 601-01/2004
Šmartno pri Litiji, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.