Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1295. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3937.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 15. člena Statuta Občine Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na korespondenčni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljišču parcele št. 1096, k.o. Bučečovci.
II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Križevci.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-kor/10-171
Križevci, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.