Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1294. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo PUP KG-UPB2), stran 3936.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07 in 122/08) in 89. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 31. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo PUP KG-UPB2) (Uradni list RS, št. 46/09)
1. člen
Besedilo 17b, 18b,19b in 20b točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora se razlaga na naslednji način:
Za ureditev infrastrukture iz 17b, 18b, 19b in 20b točke 9. člena se štejejo tudi posegi za potrebe obratovanja javnih smučišč.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 62. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora se razlaga na naslednji način:
Na stavbnih zemljiščih, ki se nahajajo znotraj območij za rekreacijo so za obstoječe objekte poleg odstranitve dopustne tudi novogradnje in nadomestne gradnje objektov, po pogojih ki jih določata drugi in tretji odstavek istega člena. Objekti imajo lahko vkopano klet.
3. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora.
4. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/2-2/2009-BP
Kranjska Gora, dne 2. aprila 2010
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.