Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1290. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Kočevje na naslednjega kandidata, stran 3929.

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih volitvah, ki so bile 22. 10. 2006, je Občinska volilna komisija Občine Kočevje na 4. korespondenčni seji dne 30. 3. 2010 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je Janja Muhvić Patafta dne 23. 3. 2010 pisno sporočila, da odstopa s funkcije člana Občinskega sveta Občine Kočevje, o čemer je župan obvestil občinski svet in občinsko volilno komisijo;
– da skladno z določbo tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08 in 79/09) članu občinskega sveta, ki odstopi, mandat preneha z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Glede na navedeno je Janji Muhvić Patafta mandat prenehal 23. 3. 2010;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov LDS;
– da je naslednji kandidat na listi kandidatov LDS – Liberalne demokracije Slovenije Franc Gornik, roj. 29. 11. 1948, Podgorska ulica 11a, 1330 Kočevje;
– da je kandidat dne 30. 3. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje.
Št. 040-1/06-112
Kočevje, dne 30. marca 2010
Predsednik OVK
Roman Poklač l.r.