Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1285. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 793/2, k.o. Mali vrh, stran 3924.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07 in 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 33. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 793/2, k.o. Mali vrh
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče parc. št. 793/2 cesta v izmeri 31 m2, vl. št. 266, k.o. Mali vrh.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0100/2008
Grosuplje, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.