Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1283. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2114/3, k.o. Ponova vas, stran 3924.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 126/07, 108/09 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 33. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2114/3, k.o. Ponova vas
1.
Na zemljišču parc. št. 2114/3 neplodno v izmeri 48 m2, pripisanem pri vl. št. 875, k.o. Ponova vas, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 2114/3, k.o. Ponova vas, tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 07300-0009/1997
Grosuplje, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.