Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1282. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3923.

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. 41/07 – popr. in 122/07 Odl. US), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 33. redni seji dne 31. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
I.
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Grosuplje znaša:
– za vodenje in koordinacijo 1.399,68 EUR mesečno,
– za neposredno socialno oskrbo: 6.806,29 EUR mesečno.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša 14,27 EUR/efektivno uro in velja od 1. 5. 2010.
II.
Občina Grosuplje subvencionira:
– ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 60%,
– stroške izvajanja socialno varstvene storitve, ki nastanejo zaradi specifičnosti storitve v občini (stroški prevoza socialnih oskrbovalk in nadomeščanja socialnih oskrbovalk za čas dopusta in bolniške) v višini realiziranih stroškov, ki presegajo višino določeno z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (predvidena višina 29.483 EUR).
Cena storitve pomoč družini na domu za uporabnike znaša 5,71 EUR/efektivno uro in velja od 1. 5. 2010.
Upravičenci do socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se v okviru te storitve lahko dogovorijo za minimalni obseg storitve, ki znaša 20 efektivnih minut dnevno.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-03/10
Grosuplje, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.