Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje, stran 3923.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 101/07 odl. US, 36/08, 22/09 odl. US, 55/09 skl. US, 58/09, popr. 64/09 in popr. 65/09) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 33. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje
1. člen
V prvem členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje (Uradni list RS, št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08 in 82/09) se doda nova osma alineja, ki se glasi: »enota Mojca.«.
2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V sestavo VVZ Kekec Grosuplje sodijo:
– enota Kekec, Grosuplje, Trubarjeva cesta 15,
– enota Tinkara, Grosuplje, Tovarniška cesta 12,
– enota Rožle, Grosuplje, Ljubljanska cesta 4f,
– enota Pika, Šmarje - Sap, Ljubljanska cesta 51,
– enota Kosobrin, pri POŠ Št. Jurij, Št. Jurij 14,
– enota Pastirček, Grosuplje, Kersnikova cesta 2,
– enota Zvonček, pri POŠ Žalna, Žalna 1,
– enota Mojca, Kersnikova cesta 2a.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/96
Grosuplje, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.