Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1279. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3922.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št.104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 24. redni seji, ki je bila 30. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na zemljišču:
     Parc. št. *380   k.o. Kamnik  v izmeri 68 m2
     Parc. št. 3316/5  k.o. Kamnik  v izmeri 67 m2
Vpisano v ZKV št. S001 k.o. Kamnik.
2. člen
Parceli navedeni v 1. členu tega sklepa postaneta s tem sklepom last Občine Brezovica v celoti in se odpišeta iz ZKV št. S001 k.o. Kamnik v nov vložek katastrske občine Kamnik.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 13/2010
Brezovica, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.