Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1276. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled, stran 3916.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09) je Občinski svet Občine Bled na 23. redni seji dne 6. 4. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 95/08)
1.
Zadnja alineja 4. člena, ki določa posebna merila in pogoje v morfološki enoti BL Z1/3/3: Bled park – tribuna: Obstoječe zidane tribune je možno rekonstruirati, vzdrževati, odstraniti ter zgraditi nove. Nove tribune morajo biti skladne z izbrano idejno rešitvijo, pridobljeno na javnem anonimnem krajinsko arhitekturnem projektnem natečaju za Veslaški center in ciljno regatno areno Zaka na Bledu, ki ga je razpisala Občina Bled, v sodelovanju z Veslaškim klubom Bled in Veslaško zvezo Slovenije ter Zbornico za arhitekturo in prostor Republike Slovenije (objava na portalu javnih naročil dne 23. 1. 2008 – oznaka naročila JN460/2008); se obrazlaga tako, da je projektna rešitev »Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki« pod št. projekta 130/08 z dne april 2009, februar 2010, marec 2010, ki ga je izdelal projektant Multiplan arhitekti d.o.o., odgovorni vodja projekta Aleš Žnidaršič u.d.i.a., skladna z izbrano natečajno rešitvijo na javnem anonimnem krajinsko arhitekturnem projektnem natečaju za Veslaški center in ciljno regatno areno Zaka na Bledu, ki ga je razpisala Občina Bled, v sodelovanju z Veslaškim klubom Bled in Veslaško zvezo Slovenije ter Zbornico za arhitekturo in prostor Republike Slovenije.
Grafične priloge »Tribune ciljne regatne arene v Veliki Zaki«, št. projekta 130/08 z dne april 2009, februar 2010, marec 2010, ki ga je izdelal projektant Multiplan arhitekti d.o.o., odgovorni vodja projekta Aleš Žnidaršič u.d.i.a., so priloga obvezne razlage in so na vpogled na Občini Bled ter na Upravni enoti Radovljica.
2.
Ta razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 54/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 95/08) in velja z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 95/08).
Št. 039-12/2008
Bled, dne 6. aprila 2010
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.