Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1180. Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 3665.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 21-2/2010-6/ZP-13, z dne 18. 3. 2010, GEOPLIN PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
S tem aktom se določa osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju in omrežnina za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za prenos zemeljskega plina glede na odjemne skupine, cene za izvajanje meritev ter cene zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
a. osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju je: 5,6183 EUR/((Sm3/dan)/leto),
b. cena za prenos zemeljskega plina glede na zakupljeno zmogljivost (po odjemnih skupinah) znaša:
c. cena za izvajanje meritev (ZM): 417,2926 EUR/leto (za f(1)=1 in f(2)=1),
d. cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (C(B)): 0,2385 EUR/Sm3.
3. člen
Cene v tem aktu ne vključujejo davka na dodano vrednost.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/08, 85/08, 91/08, 103/08, 112/08, 126/08, 8/09, 14/09, 21/09, 33/09, 40/09, 49/09, 61/09, 68/09, 86/09, 97/09, 14/10).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. aprila 2010.
Št. 01/2010
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-2111-0049
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str., l.r.

AAA Zlata odličnost