Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1168. Sklep o soglasju k povečanju cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov, stran 3601.

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, (Uradni list RS, št. 63/09) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. seji dne 22. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k povečanju cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k povečanju cen odlaganja ostanka komunalnih odpadkov družbi CEROZ, d.o.o.
2.
Nova cena odlaganja ostanka komunalnih odpadkov znaša 52,37 € za tono. Tako sprejeto ceno JP KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. uporabi pri izstavljanju računov storitve za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 4. 2010 dalje.
Št. 301-13/2009
Zagorje ob Savi, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.