Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1166. Odlok o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi, stran 3600.

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 2., 16. in 67. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 21. seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 62/04) se spremeni 12. točka prvega odstavka 5. člena III. točke tako, da se glasi:
»12. Krajevna skupnost Šentlambert,«
in doda nova točka, ki se glasi:
»13. Krajevna skupnost Tirna.«.
2. člen
Sestavni del tega odloka je tehnična dokumentacija, ki jo je izdelala Geodetska uprava RS, Območna Geodetska uprava Ljubljana, Izpostava Trbovlje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/2004
Zagorje ob Savi, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.