Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1162. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota«, stran 3595.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03), v skladu s 65. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 26. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota«
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča » družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota« na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 1929/1,
– parc. št. 1929/2,
– parc. št. 1930, vse vpisane v z.k. vložku št. 437 k.o. Prosenjakovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina – imetnik pravice uporabe: Občinska izobraževalna skupnost Murska Sobota« in postanejo last Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, matična številka: 5883164000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00030/2009(502)
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.