Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1160. Sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice, stran 3594.

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 100/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 32. seji dne 24. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice
1. člen
Občinski svet Občine Kamnik soglaša z ustanovitvijo stavbne pravice v korist najugodnejšega ponudnika, in sicer na zemljiščih parc. št. 417/2, 22/5, 22/1, 22/2, 1499/3, 25/3 k.o. Kamnik za izgradnjo prizidka 5 – oddelčnega vrtca k obstoječi OŠ 27. julij.
Kolikor bo Občina Kamnik na osnovi pravnega posla z Republiko Slovenijo postala lastnica zemljišča parc. št. 1499/3 k.o. Kamnik, Občinski svet Občine Kamnik soglaša tudi z ustanovitvijo stavbne pravice na tem zemljišču.
2. člen
Stavbna pravica se lahko ustanovi za največ 15 let.
3. člen
Z izgradnjo vrtca se zasleduje javni interes, zato se skladno z določbo drugega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin stavbna pravica ustanovi brezplačno.
4. člen
Občinski svet Občine Kamnik pooblašča župana Občine Kamnik za podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.
5. člen
Ta sklep začne veljati s sprejetjem na Občinskem svetu Občine Kamnik.
Št. 351-29/2010
Kamnik, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.