Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1158. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik, stran 3594.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 4. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 90/07) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 31. seji dne 24. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05) se 5. člen črta. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
V 7. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi: »da redno – letno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z Navodilom o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09 in 107/09).«
3. člen
V 13. členu se prvi kriterij spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------------------+----------------+
|»Poročilo o delu,              |        |
|vrednost izvedenih aktivnosti        |        |
|od 0 do 400 €                |     5 točk|
|od 401 do 1.250 €              |     10 točk|
|od 1.251 do 2.500 €             |     15 točk|
|od 2.501 do 4.200 €             |     20 točk|
|nad 4.201 €                 |    25 točk«|
+---------------------------------------------+----------------+
V 13 .členu se doda nov kriterij, ki se glasi:
+---------------------------------------------+----------------+
|»Vzdrževanje plemenilne postaje       |        |
|(čebelarska društva)             |    100 točk«|
+---------------------------------------------+----------------+
4. člen
V 10. in 12. členu se besedna zveza »pristojna služba« nadomesti s »strokovna služba občinske uprave, pristojna za področje kmetijstva« v ustreznem sklonu.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-8/2005-3/2
Kamnik, dne 24. marca 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.