Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1149. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 3584.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07) je Občinski svet Občine Trebnje na dopisni seji dne 30. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo poti, s parc. št. 844/6 v izmeri 16 m2, parc. št. 847/8 v izmeri 7 m2, parc. št. 847/10 v izmeri 146 m2, parc. št. 838/2 v izmeri 100 m2, parc. št. 829/2 v izmeri 59 m2, parc. št. 823/14 v izmeri 13 m2, parc. št. 823/11 v izmeri 182 m2, parc.št. 822/7 v izmeri 123 m2, parc. št. 822/4 v izmeri 98 m2, parc.št. 817/4 v izmeri 293 m2, parc. št. 816/2 v izmeri 360 m2, parc.št. 811/4 v izmeri 154 m2, parc. št. 812/4 v izmeri 158 m2, parc. št. 806/7 v izmeri 23 m2, parc. št. 812/2 v izmeri 963 m2, parc. št. 815/2 v izmeri 146 m2, parc. št. 818/2 v izmeri 897 m2, parc. št. 827/3 v izmeri 736 m2, parc. št. 824/4 v izmeri 229 m2, vse k.o. Lukovek.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-3/2003
Trebnje, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.