Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1144. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu oroka, stran 3570.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 14/10), določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) in določil Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/07 in 5/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
S K L E P
I.
Višina enkratne denarne pomoči za prvega novorojenca znaša 220,00 EUR, za vsakega nadaljnjega novorojenca pa 330,00 EUR.
Sredstva se upravičencem dodelijo v skladu s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 43/07 in 5/10).
II.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 033-3/2010-24/12
Slovenska Bistrica, dne 22. marca 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.