Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1142. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica, stran 3569.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 15/02, 108/03, 77/04, 72/05, 21/06, 14/07 in 60/07), 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, 33/07, 70/2008 – ZVO-1B, 108/09) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 24. redni seji dne 22. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejme dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 16/93, 79/01, 35/02 in 108/08).
2. člen
Besedilo 39. člena se dopolni tako, da sedaj glasi:
»Sestavni del odloka je grafična priloga – Namenska raba – popravek februar 2010, v merilu 1:5000, ki je v digitalni in analogni obliki.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-3/2010-24/4
Slovenska Bistrica, dne 22. marca 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.