Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1141. Sklep o določitvi števila otrok v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica, stran 3568.

Na podlagi določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), določil Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09 – popr.) in določil Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 23. redni seji dne 8. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o določitvi števila otrok v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih v Občini Slovenska Bistrica
I.
Do 1. 9. 2010 je lahko v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcih na območju Občine Slovenska Bistrica, vključenih največ 14 otrok.
II.
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister pristojen za področje predšolske vzgoje in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 033-2/2010-23/19
Slovenska Bistrica, dne 8. marca 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.