Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1137. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno, stran 3565.

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 - uradno prečiščeno besedilo in 45/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08, 79/09 in 14/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 27. redni seji z dne 17. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
I.
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno imenuje za izvedbo rednih volitev, Občinsko volilno komisijo Mokronog - Trebelno v naslednji sestavi:
Predsednica komisije:  Gregorčič Alenka, univ. dipl. iur.,
            Preloge 9, Mokronog;
Namestnik predsednice: Uroš Pikl, univ. dipl. iur., Slepšek
            1c, Mokronog;
Član I.:        Cvetan Damjan, Češnjice pri
            Trebelnem 14, Trebelno;
Namestnica člana I.:  Gorenc Jožica, Ulica Talcev 2,
            Mokronog;
Član II.:        Strajnar Janez, Slepšek 5, Mokronog;
Namestnik člana II.:  Vodnik Miro, Gor. Zabukovje 22a,
            Trebelno;
Član III.:       Stamcar Silva, Rožna ulica 7B,
            Mokronog;
Namestnik člana III.:  Žagar Boštjan, Jagodnik 2, Trebelno.
II.
Sedež Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno za izvedbo rednih volitev župana in članov občinskega sveta je Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010
Mokronog, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.