Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2010 z dne 30. 3. 2010

Kazalo

1136. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve župana in člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno, stran 3564.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07 in spremembe) Občina Mokronog - Trebelno javno objavlja
S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za redne volitve župana in člane Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno
1.
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja.
2.
(1) Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati ali kandidatke (v nadaljnjem besedilu: kandidati), predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje in drugi, za izid volitev zainteresirani subjekti (v nadaljnjem besedilu: organizatorji volilne kampanje). Zainteresirani subjekti so lahko državljani Republike Slovenije z volilno pravico, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije.
(2) Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren tudi za tista opravila volilne kampanje, za katerih izvajanje je pisno pooblastil druge izvajalce.
3.
(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na brezplačnih plakatnih mestih, ki so določena v tem sklepu.
(2) Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s tem sklepom je dovoljeno s soglasjem lastnika, pod pogoji iz zakona.
(3) Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
(4) V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
4.
V Občini Mokronog - Trebelno se za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
1. na področju Mokronoga:
– Avtobusna postajališča: Bruna vas, Hrastovica, Puščava,
– Oglasni steber na vogalu pri gostilni DEU,
– Oglasni steber na križišču nasproti Doreme,
– v vasi Ostrožnik na oglasni deski,
– v Hrastovici na oglasni deski,
– na Puščavi pri Zajčevih,
– v Laknicah na avtobusnih postajališčih,
– v Slepšku na križišču.
2. na področju Trebelnega:
– Avtobusna postajališča: Trebelno, Cerovec,
– Trebelno,
– Sveti Peter,
– Češnjice,
– Ornuška vas,
– Radna vas,
– Čužnja vas,
– Velika Strmica,
– Španov most.
5.
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami, pod pogoji iz tega sklepa.
6.
Organizator volilne kampanje sme plakatirati samo na zanj določenem mestu.
7.
Upravljavec plakatne površine bo na stroške organizatorja volilne kampanje nemudoma odstranil ves propagandni material, ki ne bo nameščen v skladu s tem sklepom.
8.
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga volilno propagandna sporočila s plakatnih mest iz tega sklepa, sicer ga bo na njihove stroške odstranil upravljavec.
9.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogoji se objavijo tudi na spletni strani občine in oglasni deski.
Št. 040-0001/2010
Mokronog, dne 17. marca 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost